Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Zarządzanie administracją publiczną

Zarządzanie, Biznes, Administracja

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

od 1400 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Zarządzanie administracją publiczną

Zarządzanie, Biznes, Administracja

Czesne: od 1400 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 12.10.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 12.10.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 12.10.2024v

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 12.10.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 12.10.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 12.10.2024

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 12.10.2024

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Studia podyplomowe z zarządzania administracją publiczną są skierowane do pracowników administracji publicznej oraz osób zainteresowanych rozwijaniem kompetencji z zakresu zarządzania, prawa administracyjnego i finansów publicznych. Program kształcenia obejmuje zarówno zagadnienia związane z funkcjonowaniem administracji publicznej, jak i umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi, finansami oraz projektami unijnymi.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych z zarządzania administracją publiczną jest przygotowanie uczestników do skutecznego zarządzania w administracji publicznej, wykorzystania prawa administracyjnego w działaniach urzędniczych oraz realizacji projektów unijnych. Program kształcenia ma na celu rozwinięcie kompetencji menedżerskich, prawnych i finansowych, które są niezbędne w efektywnym funkcjonowaniu w administracji publicznej.

Adresaci

Studia podyplomowe z zarządzania administracją publiczną adresowane są do pracowników administracji publicznej na różnych szczeblach zarządzania oraz osób zainteresowanych rozwojem kompetencji w zakresie zarządzania i prawa administracyjnego. Program studiów stanowi doskonałą ofertę zarówno dla urzędników, menedżerów administracji publicznej, jak i osób planujących pracę w sektorze publicznym.

Wykładowcy

Wykładowcy to doświadczeni eksperci z zakresu administracji publicznej, prawa administracyjnego, zarządzania zasobami ludzkimi oraz finansów publicznych. Posiadają bogate doświadczenie w pracy w administracji publicznej, zarządzaniu projektami oraz prowadzeniu szkoleń dla pracowników sektora publicznego. Dzięki temu uczestnicy studiów mają możliwość zdobycia wiedzy praktycznej, która ma zastosowanie w realnych sytuacjach zawodowych.

Zagadnienia programowe

 • Podstawy administracji publicznej
 • Podstawy marketingu
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Wstęp do organizacji i zarządzania
 • Postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Komunikacja i negocjacje w administracji
 • Prawo administracyjne
 • Zarządzanie projektami unijnymi
 • Audyt wewnętrzny w administracji
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie finansami publicznymi
 • Zarządzanie jakością w administracji
 • Zarządzanie strategiczne w administracji
 • Ekonomia menadżerska
 • Dostęp do informacji publicznych a ochrona informacji niejawnych

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych z zarządzania administracją publiczną posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające im skuteczne zarządzanie jednostkami administracji publicznej, wykorzystanie prawa administracyjnego w praktyce oraz prowadzenie projektów unijnych. Są przygotowani do pracy zespołowej, efektywnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz analizy i planowania działań w administracji publicznej.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Zarządzanie administracją publiczną

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content