Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Tyflopedagogika

Psychologia, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

od 1400 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Tyflopedagogika

Psychologia, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czesne: od 1400 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 4200 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 4200 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 4200 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 4200 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 4200 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 4200 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 4200 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Studia podyplomowe z tyflopedagogiki są skierowane do osób zainteresowanych nauczaniem uczniów z niepełnosprawnościami wzroku. Program nauczania obejmuje zagadnienia z dziedziny dydaktyki specjalnej, psychopedagogiki, diagnozy i rewalidacji osób niewidomych i słabo widzących. Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego nauczania i wspierania edukacji uczniów z uszkodzeniem wzroku oraz konstruowania indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla tych uczniów.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych z tyflopedagogiki jest zapewnienie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności potrzebnych do skutecznego nauczania i wspierania edukacji uczniów z uszkodzeniem wzroku. Program kształcenia skupia się na rozwijaniu umiejętności pedagogicznych, diagnozowania potrzeb edukacyjnych uczniów oraz na zdobyciu wiedzy z zakresu psychopedagogiki i rewalidacji osób niewidomych i słabo widzących.

Adresaci

Studia podyplomowe z tyflopedagogiki są przeznaczone dla nauczycieli, pedagogów, terapeutów i innych specjalistów związanych z edukacją, którzy chcą poszerzyć swoje kompetencje i umiejętności w pracy z uczniami z uszkodzeniem wzroku. Program studiów pozwala na zdobycie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do efektywnego nauczania i wspierania edukacji dzieci niewidomych i słabo widzących.

Wykładowcy

Wykładowcy to doświadczeni eksperci z dziedziny tyflopedagogiki, psychopedagogiki, medycyny oraz praktycy związani z edukacją osób niewidomych i słabo widzących. Posiadają bogate doświadczenie w diagnozowaniu i wspieraniu edukacji uczniów z uszkodzeniem wzroku, co umożliwia studentom zdobycie wiedzy praktycznej, która ma zastosowanie w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością wzrokową.

Zagadnienia programowe

 • Dydaktyka specjalna w kontekście porównawczym i interdyscyplinarnym
 • Specyfika nauczania uczniów z różnymi zaburzeniami w rozwoju
 • Warsztat umiejętności wychowawczych i efektywnej komunikacji
 • Diagnostyka psychopedagogiczna
 • Podstawy prawne i etyczne w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Psychopedagogika rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Zasady i metody pracy opiekuńczej i wychowawczej
 • Rewalidacja ucznia z dysfunkcją wzroku
 • Postawy społeczne wobec osób z niepełnosprawnością
 • Medyczne podstawy edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością wzrokową
 • Psychologiczne podstawy rewalidacji niewidomych i słabo widzących
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Diagnostyka tyflopedagogiczna
 • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla uczniów z uszkodzeniem wzroku
 • Pedeutologia tyflopedagogiczna
 • Metodyka nauczania w edukacji przedszkolnej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową lub sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową
 • Metodyka nauczania w edukacji wczesnoszkolnej dzieci z niepełnosprawnością wzrokową lub sprzężoną niepełnosprawnością wzrokową
 • Zasady orientacji przestrzennej i poruszania się
 • Metodyka nauczania alfabetu Braille’a
 • Praktyka – 180 h

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych z tyflopedagogiki posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające im skuteczne nauczanie i wspieranie edukacji uczniów z uszkodzeniem wzroku. Są przygotowani do diagnozy i konstruowania programów edukacyjnych i rewalidacyjnych dla tych uczniów, jak również do pracy z rodzinami dzieci z niepełnosprawnością wzrokową. Posiadają także umiejętności komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Tyflopedagogika

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content