Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Studia podyplomowe

Trener I Pomocy Przedmedycznej

Biznes, Zdrowie, Uroda

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1600 zł

1600 zł

1600 zł

1600 zł

1600 zł

1600 zł

1600 zł

1600 zł

od 1600 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

O kierunku

Trener I Pomocy Przedmedycznej

Biznes, Zdrowie, Uroda

Czesne: od 1600 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 3200 zł

Data inauguracji: 23.09.23

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 3200 zł

Data inauguracji: 23.09.23

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 3200 zł

Data inauguracji: 23.09.23

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 3200 zł

Data inauguracji: 23.09.23

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 3200 zł

Data inauguracji: 23.09.23

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 3200 zł

Data inauguracji: 23.09.23

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 3200 zł

Data inauguracji: 23.09.23

Rekrutacja do: 24.10.2023

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Studia podyplomowe z trenerem I pomocy przedmedycznej mają na celu przygotowanie specjalistów do nauczania i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Program nauczania obejmuje zagadnienia związane z anatomią, fizjologią, ratownictwem przedmedycznym, jak również aspekty prawne, etyczne i psychospołeczne związane z działaniami ratowniczymi. Absolwenci zdobędą umiejętności niezbędne do skutecznego udzielania pomocy przedmedycznej i edukacji innych osób w tej dziedzinie.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych z trenerem I pomocy przedmedycznej jest zapewnienie uczestnikom wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej do efektywnego nauczania i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Program kształcenia skupia się na rozwijaniu umiejętności reagowania w sytuacjach awaryjnych oraz na doskonaleniu umiejętności przekazywania tej wiedzy innym w sposób zrozumiały i skuteczny.

Adresaci

Studia podyplomowe z trenerem I pomocy przedmedycznej są przeznaczone dla osób zainteresowanych nauczaniem i udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych sytuacjach awaryjnych. Program studiów pozwala na zdobycie specjalistycznych umiejętności potrzebnych do skutecznego reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia oraz do przekazywania tej wiedzy innym.

Wykładowcy

Wykładowcy to doświadczeni specjaliści z zakresu ratownictwa medycznego, medycyny, psychologii oraz innych powiązanych dziedzin. Posiadają praktyczne doświadczenie w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz w nauczaniu innych osób, co umożliwia studentom zdobycie wiedzy praktycznej, która ma zastosowanie w realnych sytuacjach awaryjnych.

Zagadnienia programowe

 • Wybrane zagadnienia prawne w pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Podstawy anatomii i fizjologii
 • Propedeutyka ratownictwa przedmedycznego
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Podstawowe czynności ratownicze
 • Desmurgia
 • Patofizjologia zaburzeń funkcji życiowych
 • Najczęstsze sytuacje zagrażające życiu i zdrowiu
 • Techniki podtrzymywania i przywracania funkcji życiowych
 • Nagłe wypadki i katastrofy komunikacyjne
 • Zagrożenia psychospołeczne we współczesnej szkole
 • Zagrożenia nagłe w następstwie urazów
 • Metodyka nauczania pierwszej pomocy
 • Zagrożenia naturalne i cywilizacyjne
 • Zasady postępowania w trakcie zabiegów pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia
 • Bezpieczeństwo narodowe i publiczne
 • Zasady bezpieczeństwa w Internecie
 • Zagrożenia terrorystyczne
 • Etyka działań w ramach pierwszej pomocy przedmedycznej

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych z trenerem I pomocy przedmedycznej posiadają wiedzę i umiejętności umożliwiające im skuteczne nauczanie i udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych sytuacjach awaryjnych. Są przygotowani do przekazywania praktycznej wiedzy i szkoleń związanych z ratownictwem przedmedycznym, co może przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa w różnych środowiskach.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Trener I Pomocy Przedmedycznej

Zapisz się na studia!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00