Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Specjalizacja Organizacja pomocy społecznej

Zarządzanie, Administracja, Pomoc Społeczna

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni

od 1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

od 1350 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Specjalizacja Organizacja pomocy społecznej

Zarządzanie, Administracja, Pomoc Społeczna

Czesne: od 1350 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 14.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 14.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 14.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 14.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 14.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 14.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 14.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Rekrutacja do: 16.08.2024

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Dyplomu Ukończenia Specjalizacji Organizowania Pomocy Społecznej
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Absolwent uzyskuje KWALIFIKACJE PAŃSTWOWE z zakresu organizacji pomocy społecznej określone Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. Numer Zgody z dnia 17 listopada 2020 r. DPS-VI.5122.2.28.2020.MJ

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia szkolenia z zakresu specjalizacji organizacji pomocy społecznej wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 28 września 2012 r. Poz. 1081).

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Pogłębienie wiedzy i umiejętności kadry kierowniczej lub kandydatów do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z zakresu założeń i problemów polityki społecznej, instytucjonalnych, w tym finansowych podstaw pomocy społecznej.

Adresaci

Adresatami są: pracownicy socjalni, liderzy organizacji pozarządowych, kadra kierownicza instytucji pomocy społecznej tj. Domy Pomocy Społecznej, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze, Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie itp. Specjalizacja przeznaczona jest dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich chcących pogłębić swoje kwalifikacje. Specjalizacja kierowana jest do osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania placówkami pomocy społecznej.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są przez Wykładowców akademickich, doświadczonych Praktyków, Ekspertów i Specjalistów z zakresu Organizacji opieki społecznej i pracy socjalnej

Zagadnienia programowe

Posiadamy uprawnienia do prowadzenia szkolenia z zakresu specjalizacji organizacji pomocy społecznej wg rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. w sprawie specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej (Dz. U. z dnia 28 września 2012 r. Poz. 1081). Program szkolenia jest zgodny ze wszelkimi wytycznymi.

Sylwetka absolwenta

Absolwent uzyskuje kwalifikacje z zakresu organizacji pomocy społecznej określone Ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004. Przygotowanie kadry kierowniczej do zarządzania placówkami pomocy społecznej.

Absolwenci specjalizacji Organizacja Pomocy Społecznej upoważnieni są do obejmownaia i piastowania stanowisk kierowniczych w instytucjach pomocy społecznej.

Absolwent Szkolenia Specjalizacyjnego wyposażony będzie w wiedzę teoretyczną dotyczącą organizowania i funkcjonowania pomocy społecznej. Zdobyta wiedza pozwoli słuchaczowi na kierowanie instytucjami i organizacjami świadczącymi pomoc społeczną, tworzenie programów pomocy socjalnej dla różnych grup podmiotów, postępowanie z osobami objętymi pomocą społeczną i rozwiązywania ich problemów.

Opłaty, dokumenty i informacje

  • Dowód tożsamości – do wglądu
  • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
  • Oświadczenie RODO
  • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
  • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  • Infolinia czynna do 18:00.
  • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Specjalizacja Organizacja pomocy społecznej

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content