Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Socjoterapia i resocjalizacja

Psychologia, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

od 1000 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Socjoterapia i resocjalizacja

Psychologia, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czesne: od 1000 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Studia podyplomowe z socjoterapii i resocjalizacji to program edukacyjny, który skupia się na przygotowaniu uczestników do pracy z osobami znajdującymi się w trudnej sytuacji społecznej oraz wymagających wsparcia w procesie reintegracji społecznej. Program obejmuje zarówno teoretyczne podstawy resocjalizacji i socjoterapii, jak i praktyczne umiejętności diagnozowania i prowadzenia działań interwencyjnych.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych z socjoterapii i resocjalizacji jest przygotowanie uczestników do profesjonalnej pracy z osobami potrzebującymi wsparcia w procesie reintegracji społecznej. Program kładzie nacisk na rozwijanie umiejętności diagnozowania potrzeb społecznych, projektowania i realizowania działań interwencyjnych oraz wspierania jednostek i grup społecznych w osiąganiu lepszego funkcjonowania społecznego.

Adresaci

Studia podyplomowe z socjoterapii i resocjalizacji adresowane są do osób zainteresowanych pracą z osobami w trudnej sytuacji społecznej, takimi jak skazani, osoby pozbawione wolności, młodzież zagrożona wykluczeniem społecznym, a także innymi grupami wymagającymi wsparcia w procesie resocjalizacji i reintegracji społecznej.

Wykładowcy

Wykładowcy to doświadczeni specjaliści z zakresu socjoterapii, pedagogiki resocjalizacyjnej, psychologii społecznej oraz praktycy z obszaru pracy z osobami potrzebującymi wsparcia społecznego. Są to osoby posiadające bogate doświadczenie zawodowe oraz wiedzę teoretyczną, którą przekazują w sposób zrozumiały i praktyczny. Dzięki temu uczestnicy studiów mogą rozwijać swoje kompetencje pod kierunkiem wykwalifikowanych ekspertów.

Zagadnienia programowe

 • Podstawy pedagogiki resocjalizacyjnej
 • Resocjalizacja w teorii i praktyce
 • Socjoterapia – podstawy teoretyczne i metodyczne
 • Socjoterapia grupowa i indywidualna
 • Socjoterapia w środowisku szkolnym i poza szkolnym
 • Socjoterapia w instytucjach o charakterze zamkniętym i w środowisku otwartym
 • Diagnostyka psychologiczna w resocjalizacji i socjoterapii
 • Praktyki zawodowe

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych z socjoterapii i resocjalizacji zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w różnorodnych instytucjach zajmujących się resocjalizacją, takich jak ośrodki resocjalizacyjne, placówki opiekuńczo-wychowawcze, szkoły, a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych czy instytucjach pomagających osobom zagrożonym społecznie.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Dokument potwierdzający Przygotowanie Pedagogiczne
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Socjoterapia i resocjalizacja

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content