Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Rachunkowość

Biznes, Prawo, Księgowe

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

od 1400 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Rachunkowość

Biznes, Prawo, Księgowe

Czesne: od 1400 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 05.10.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 05.10.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 05.10.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 05.10.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 05.10.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 05.10.2024

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 05.10.2024

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Studia podyplomowe z rachunkowości to program edukacyjny, który skupia się na zagadnieniach związanych z prowadzeniem księgowości i analizą finansową jednostek gospodarczych. Program obejmuje omówienie podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości, takich jak aktywa, konta księgowe, dokumentacja operacji gospodarczych i organizacja rachunkowości. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat ewidencji różnych rodzajów aktywów i kosztów, analizy finansowej oraz sprawozdawczości finansowej. Program studiów umożliwia uczestnikom zdobycie umiejętności niezbędnych do prowadzenia rachunkowości w firmach i instytucjach oraz do analizy kondycji finansowej jednostek gospodarczych.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych z rachunkowości jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia rachunkowości w firmach i instytucjach. Program studiów ma na celu zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu rachunkowości oraz omówienie procedur i technik ewidencji aktywów i kosztów. Dodatkowo, studia umożliwiają zdobycie umiejętności analizy danych finansowych i sporządzania sprawozdań finansowych, co pozwala na skuteczne monitorowanie kondycji finansowej jednostek gospodarczych.

Adresaci

Studia podyplomowe z rachunkowości są dedykowane osobom zainteresowanym zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia rachunkowości i analizy finansowej. Adresatami studiów są księgowi, pracownicy działów finansowych, specjaliści ds. controllingu, a także osoby zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji w zakresie rachunkowości i finansów. Program studiów pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy, która znajdzie zastosowanie w pracy zawodowej w różnych branżach i instytucjach.

Wykładowcy

Wykłady na studiach podyplomowych z rachunkowości prowadzone są przez doświadczonych specjalistów z zakresu rachunkowości, finansów i controllingu. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie praktyczne w prowadzeniu rachunkowości w różnych branżach i instytucjach, co pozwala na przekazanie uczestnikom rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności. Dzięki temu studenci mają możliwość zdobycia wiedzy od praktyków, co pozwala na efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej.

Zagadnienia programowe

 • Istota współczesnej rachunkowości
 • Aktywa jednostki gospodarczej i źródła ich pochodzenia
 • Konto księgowe
 • Dokumentacja operacji gospodarczych
 • Organizacja rachunkowości
 • Rzeczowe aktywa trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz ich ewidencyjne ujęcie
 • Inwestycje i ich ewidencja
 • Środki pieniężne i krótkoterminowe aktywa finansowe
 • Rozrachunki i roszczenia
 • Materiały i towary oraz ich ewidencyjne ujęcie
 • Koszty i ich ewidencyjne ujęcie
 • Klasyfikacja kosztów
 • Układy ewidencyjne kosztów
 • Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 • Ewidencja produktów pracy
 • Ustalanie, rozliczanie i podział wyniku finansowego
 • Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Analiza finansowa
 • Rachunkowość zarządcza

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych z rachunkowości posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości, analizy finansowej i sprawozdawczości finansowej. Posiada umiejętności praktyczne w zakresie ewidencji aktywów i kosztów oraz analizy kondycji finansowej jednostek gospodarczych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych, a także do analizy danych finansowych i podejmowania decyzji na ich podstawie.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Rachunkowość

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content