Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego/ niemieckiego/ włoskiego/ hiszpańskiego

Studia kwalifikacyjne.

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

od 1000 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego/ niemieckiego/ włoskiego/ hiszpańskiego

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czesne: od 1000 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego/niemieckiego/włoskiego/hiszpańskiego” to program skierowany do nauczycieli lub osób posiadających kwalifikacje lingwistyczne, które chcą zdobyć umiejętności pedagogiczne oraz doskonalić swoje metody dydaktyczne w nauczaniu języka obcego. Program obejmuje zarówno zagadnienia psychologiczno-pedagogiczne, jak i specyficzne aspekty dydaktyki języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego lub hiszpańskiego.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego lub hiszpańskiego do skutecznego nauczania języka obcego. Program zapewnia zdobycie wiedzy i umiejętności pedagogicznych, a także doskonalenie technik dydaktycznych, które umożliwią nauczycielom prowadzenie interesujących i efektywnych zajęć językowych.

Adresaci

Studia są przeznaczone dla nauczycieli posiadających kwalifikacje lingwistyczne, którzy chcą podnieść swoje kompetencje pedagogiczne oraz rozwijać umiejętności dydaktyczne w nauczaniu języka angielskiego, niemieckiego, włoskiego lub hiszpańskiego. Program jest również skierowany do osób, które planują rozpoczęcie pracy jako nauczyciel języka obcego.

Wykładowcy

Program studiów został opracowany i będzie realizowany przez wykładowców posiadających doświadczenie w nauczaniu języka obcego oraz ekspertów w dziedzinie dydaktyki języków obcych. Wykładowcy posiadają również wiedzę z zakresu psychologii edukacyjnej, co pozwala na kompleksowe podejście do procesu nauczania i uczenia się języka obcego.

Zagadnienia programowe

 • Przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne
 • Podstawy dydaktyki i emisja głosu
 • Przygotowanie dydaktyczne do nauczania języka angielskiego/niemieckiego/włoskiego/hiszpańskiego

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego/niemieckiego/włoskiego/hiszpańskiego” będą posiadać wiedzę i umiejętności pedagogiczne niezbędne do skutecznego nauczania języka obcego. Będą przygotowani do pracy z różnymi grupami wiekowymi, a także do wykorzystywania różnorodnych metod dydaktycznych, aby efektywnie przekazywać wiedzę językową swoim uczniom. Absolwenci będą także świadomi zagadnień psychologicznych związanych z procesem nauczania i uczenia się.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczno-metodyczne dla nauczycieli języka angielskiego/ niemieckiego/ włoskiego/ hiszpańskiego

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content