Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie

Studia kwalifikacyjne.

Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

od 1000 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

O kierunku

Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie

Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czesne: od 1000 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 10.2023

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 10.2023

Rekrutacja do: 20.10.2023

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Studia podyplomowe „Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie” oferują kompleksowy program dla osób, które aspirują do zdobycia kwalifikacji nauczycielskich. Program jest doskonale dostosowany dla osób posiadających wyższe wykształcenie i pragnących rozpocząć swoją profesjonalną ścieżkę w edukacji.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie studentom umiejętności i wiedzy niezbędnej do rozpoczęcia kariery jako nauczyciel. Studenci będą przygotowani do planowania i prowadzenia lekcji, oceny postępów uczniów, komunikacji z uczniami i ich rodzicami oraz radzenia sobie z wyzwaniami, które mogą napotkać podczas swojej kariery zawodowej.

Adresaci

Program jest dedykowany dla osób posiadających wyższe wykształcenie, które dążą do zdobycia kwalifikacji nauczycielskich. Jest to idealny wybór dla absolwentów różnych kierunków, którzy planują swoją karierę w edukacji na dowolnym etapie – od przedszkola, poprzez szkoły podstawowe, średnie, aż po edukację dorosłych.

Wykładowcy

Program studiów prowadzony jest przez doświadczonych pedagogów i ekspertów w dziedzinie edukacji, którzy posiadają zarówno bogate doświadczenie akademickie, jak i praktyczne. Ich wieloletnie doświadczenie pozwala im na przekazywanie nie tylko teoretycznej wiedzy, ale również praktycznych wskazówek i rad, które są nieocenione dla przyszłych nauczycieli.

Zagadnienia programowe

 • Psychologiczne podstawy edukacji
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Pedagogika ogólna
 • Podstawy diagnozowania i poznawania ucznia
 • Psychopedagogiczne aspekty rozwoju i edukacji na danym etapie kształcenia
 • Dykcja i emisja głosu w zawodzie nauczyciela
 • Komunikacja interpersonalna w edukacji
 • Zagadnienia bezpieczeństwa uczniów w szkole i poza jej terenem
 • Praca nauczyciela na danym etapie kształcenia
 • Zagrożenia na danym etapie kształcenia
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Podstawy dydaktyki
 • Kształcenie dorosłych
 • Współczesne systemy edukacyjne
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Metodyka przedmiotu (rodzaj zajęć) – zależnie od przygotowania merytorycznego
 • Ewaluacja w placówkach edukacyjnych – ocenianie i diagnozowanie
 • Metody aktywizujące w nauczaniu na różnych etapach edukacyjnych
 • Środki dydaktyczne w nauczaniu na różnych etapach edukacyjnych
 • Specjalne potrzeby edukacyjne – obszary i formy pomocy dla ucznia i jego rodziny
 • Technologie informacyjne w pracy nauczyciela

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych „Przygotowanie pedagogiczne – kwalifikacje nauczycielskie” będą posiadali solidne fundamenty teoretyczne i praktyczne w dziedzinie pedagogiki i dydaktyki. Będą wyposażeni w umiejętności niezbędne do efektywnego nauczania, diagnozowania potrzeb uczniów, zapewnienia bezpiecznego środowiska, a także efektywnej komunikacji. Absolwenci będą również przygotowani do wykorzystania najnowszych technologii informacyjnych w edukacji.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne - kwalifikacje nauczycielskie

Zapisz się na studia!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00