Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Pedagogika sądowa z mediacją

Psychologia, Prawo, Pedagogika

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

od 1400 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Pedagogika sądowa z mediacją

Psychologia, Prawo, Pedagogika

Czesne: od 1400 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 28.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 28.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 28.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 28.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 28.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 28.09.2024

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 28.09.2024

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Studia podyplomowe „Pedagogika sądowa z mediacją” to program skoncentrowany na łączeniu wiedzy z zakresu psychologii, komunikacji i prawa w kontekście mediacji sądowych. Celem tych studiów jest przygotowanie specjalistów zdolnych do skutecznego działania jako mediatorzy w różnych kontekstach – zarówno karnych, cywilnych, jak i rodzinnych. Studenci będą mieli okazję zrozumieć i przećwiczyć procedury mediacji, a także dowiedzieć się o zasadach prawnych, które regulują ten proces.

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu objęła patronat nad I Ogólnopolską Konferencją Prawa EUST „Od destrukcji, ku nowoczesnemu wymiarowi sprawiedliwości”, która odbyła się w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wybitnych specjalistów z różnych dziedzin prawa, gotowych podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat stanu współczesnego wymiaru sprawiedliwości i perspektyw na przyszłość

Nasi Goście mieli okazję wysłuchać prelekcji prowadzonych przez takie autorytety jak dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW, Wiceministra Sprawiedliwości Maria Ejchart, SSA Dorota Gierczak, SSO Waldemar Żurek, SSO Piotr Gąciarek, SSO dr n. pr. Maciej Ferek, czy adw. Michał Wawrykiewicz, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat kluczowych kwestii obecnej rzeczywistości prawnej.

Dziękujemy również dr n. med. Renacie Chrzan oraz mgr inż. Joannie Krzyżanowskiej i dr Małgorzacie Sitarczyk za ich cenne prezentacje i wkład w nasze dyskusje na temat różnorodnych aspektów prawa.

Dodatkowo, przerwy w programie stanowiły doskonałą okazję do nawiązania wartościowych kontaktów oraz inspirujących rozmów z innymi profesjonalistami z branży prawniczej.
Zapraszamy do przejrzenia zdjęć oraz do odwiedzenia strony naszej Uczelni, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat naszych działań oraz oferty edukacyjnej.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, Prelegentom i Partnerom za udział i wkład w to wyjątkowe wydarzenie! 🤎

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie studentów do skutecznej pracy jako mediatorów sądowych. Program skupia się na dostarczaniu solidnej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa, psychologii i komunikacji, a także na praktycznym nauczeniu studentów technik i procedur mediacji. Absolwenci programu będą dobrze przygotowani do prowadzenia mediacji w różnych kontekstach sądowych.

Adresaci

Program studiów jest skierowany do osób z wyższym wykształceniem, które chcą zdobyć umiejętności i wiedzę niezbędną do prowadzenia mediacji sądowych. Może to obejmować prawników, psychologów, pracowników socjalnych i innych profesjonalistów, którzy są zainteresowani rozwijaniem swojej kariery w tym obszarze.

Wykładowcy

Program jest prowadzony przez doświadczoną kadrę dydaktyczną, która posiada zarówno bogate doświadczenie teoretyczne, jak i praktyczne w dziedzinie mediacji sądowych. Wykładowcy są ekspertami w swoich dziedzinach i mają bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji w różnych kontekstach.

Zagadnienia programowe

 • Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Uregulowania prawne mediacji karnych
 • Mediacje karne – procedury, przebieg, symulacje
 • Mediacje oświatowe, procedury, przebieg, symulacje, uregulowania prawne
 • Regulowania prawne mediacji cywilnych i rodzinnych
 • Psychologia rodziny
 • Mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego – procedury i przebieg
 • Mediacje rówieśnicze i konferencje sprawiedliwości naprawczej – procedury, przebieg, symulacje, uregulowania prawne
 • Mediacje rodzinne (porozumienia rodzicielskie)

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych „Pedagogika sądowa z mediacją” posiadają umiejętności i wiedzę niezbędną do prowadzenia mediacji sądowych. Są zaznajomieni z przepisami prawa dotyczącymi mediacji karnych, cywilnych i rodzinnych, a także z zasadami komunikacji werbalnej i niewerbalnej, które są kluczowe w procesie mediacji. Absolwenci są również w stanie skutecznie zastosować techniki mediacji w różnych kontekstach, w tym w sprawach z udziałem nieletnich.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Pedagogika sądowa z mediacją

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content