Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

23.11, 24.11 - Biuro Rekrutacji czynne w godz. 9:00-17:00

Studia podyplomowe

Pedagogika sądowa z mediacją

Psychologia, Prawo, Pedagogika

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

1400 zł

od 1400 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

O kierunku

Pedagogika sądowa z mediacją

Psychologia, Prawo, Pedagogika

Czesne: od 1400 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 04.11.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 10.2023

Czesne: 1400 zł / semestr

Koszt całkowity: 2800 zł

Data inauguracji: 10.2023

Rekrutacja do: 05.01.2024

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Studia podyplomowe „Pedagogika sądowa z mediacją” to program skoncentrowany na łączeniu wiedzy z zakresu psychologii, komunikacji i prawa w kontekście mediacji sądowych. Celem tych studiów jest przygotowanie specjalistów zdolnych do skutecznego działania jako mediatorzy w różnych kontekstach – zarówno karnych, cywilnych, jak i rodzinnych. Studenci będą mieli okazję zrozumieć i przećwiczyć procedury mediacji, a także dowiedzieć się o zasadach prawnych, które regulują ten proces.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie studentów do skutecznej pracy jako mediatorów sądowych. Program skupia się na dostarczaniu solidnej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa, psychologii i komunikacji, a także na praktycznym nauczeniu studentów technik i procedur mediacji. Absolwenci programu będą dobrze przygotowani do prowadzenia mediacji w różnych kontekstach sądowych.

Adresaci

Program studiów jest skierowany do osób z wyższym wykształceniem, które chcą zdobyć umiejętności i wiedzę niezbędną do prowadzenia mediacji sądowych. Może to obejmować prawników, psychologów, pracowników socjalnych i innych profesjonalistów, którzy są zainteresowani rozwijaniem swojej kariery w tym obszarze.

Wykładowcy

Program jest prowadzony przez doświadczoną kadrę dydaktyczną, która posiada zarówno bogate doświadczenie teoretyczne, jak i praktyczne w dziedzinie mediacji sądowych. Wykładowcy są ekspertami w swoich dziedzinach i mają bogate doświadczenie w prowadzeniu mediacji w różnych kontekstach.

Zagadnienia programowe

 • Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Uregulowania prawne mediacji karnych
 • Mediacje karne – procedury, przebieg, symulacje
 • Mediacje oświatowe, procedury, przebieg, symulacje, uregulowania prawne
 • Regulowania prawne mediacji cywilnych i rodzinnych
 • Psychologia rodziny
 • Mediacje z nieletnim sprawcą czynu karalnego – procedury i przebieg
 • Mediacje rówieśnicze i konferencje sprawiedliwości naprawczej – procedury, przebieg, symulacje, uregulowania prawne
 • Mediacje rodzinne (porozumienia rodzicielskie)

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych „Pedagogika sądowa z mediacją” posiadają umiejętności i wiedzę niezbędną do prowadzenia mediacji sądowych. Są zaznajomieni z przepisami prawa dotyczącymi mediacji karnych, cywilnych i rodzinnych, a także z zasadami komunikacji werbalnej i niewerbalnej, które są kluczowe w procesie mediacji. Absolwenci są również w stanie skutecznie zastosować techniki mediacji w różnych kontekstach, w tym w sprawach z udziałem nieletnich.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Pedagogika sądowa z mediacją

Zapisz się na studia!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content