Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

23.11, 24.11 - Biuro Rekrutacji czynne w godz. 9:00-17:00

Studia podyplomowe

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Psychologia, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

od 900 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

O kierunku

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Psychologia, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czesne: od 900 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 23.09.2023 - Dołącz do grupy!

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 23.09.2023 - Dołącz do grupy!

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 23.09.2023 - Dołącz do grupy!

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 23.09.2023 - Dołącz do grupy!

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 23.09.2023 - Dołącz do grupy!

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 23.09.2023 - Dołącz do grupy!

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 23.09.2023 - Dołącz do grupy!

Rekrutacja do: 05.01.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Studia podyplomowe „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” skupiają się na przygotowaniu profesjonalistów do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Program obejmuje podstawowe aspekty prawne, psychologiczne i pedagogiczne związane z opieką i wychowaniem, a także konkretnymi technikami i metodami pracy z dziećmi. Studenci zdobędą umiejętności, które pozwolą im skutecznie wspierać rozwój dzieci na różnych etapach życia, a także reagować na sytuacje kryzysowe.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów jest przygotowanie studentów do skutecznej pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, rozwijanie ich umiejętności i wiedzy w zakresie praw rodzinnego i opiekuńczego, psychologii, pedagogiki, a także konkretnych technik i metod pracy z dziećmi. Program kładzie duży nacisk na praktyczne aspekty pracy w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej, takie jak interwencja kryzysowa, zooterapia czy muzykoterapia.

Adresaci

Program studiów jest przeznaczony dla osób z wyższym wykształceniem, które chcą rozwijać swoje umiejętności w pracy z dziećmi w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Może to obejmować nauczycieli, pracowników socjalnych, terapeutów i innych profesjonalistów pracujących w obszarze opieki i wychowania.

Wykładowcy

Program studiów jest realizowany przez doświadczoną kadrę dydaktyczną, składającą się z ekspertów w dziedzinie pedagogiki, psychologii, prawa i terapii. Wykładowcy mają bogate doświadczenie zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, dzięki czemu są w stanie skutecznie przekazywać wiedzę i umiejętności, które są kluczowe dla sukcesu w pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych.

Zagadnienia programowe

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze – podstawowe zasady
 • Rozwój psychospołeczny człowieka na każdym etapie życia
 • Poradnictwo pedagogiczne
 • Rodzaje instytucji opiekuńczo-wychowawczych w Polsce
 • Praktyczne wykorzystanie interwencji kryzysowej
 • Pedagogika lecznicza
 • Współczesne problemy patologii społecznej oraz elementy profilaktyki
 • Metodyka pracy w pedagogice opiekuńczo-wychowawczej
 • Metodyczne wspieranie rodziny
 • Podstawy terapii pedagogicznej
 • Metody pracy w zooterapii
 • Metody pracy w muzykoterapii
 • Metodyka zabawy
 • Praca z dziećmi z zastosowaniem technik plastycznych

Sylwetka absolwenta

Absolwenci studiów podyplomowych „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” są dobrze przygotowani do pracy w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych. Posiadają umiejętności niezbędne do wspierania rozwoju dzieci na różnych etapach życia, są w stanie skutecznie reagować na sytuacje kryzysowe i potrafią zastosować różne techniki terapeutyczne i pedagogiczne w swojej pracy.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza

Zapisz się na studia!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content