Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Odnawialne Źródła Energii

Biznes, Prawo, Administracja

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

od 1350 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Odnawialne Źródła Energii

Biznes, Prawo, Administracja

Czesne: od 1350 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Odnawialne źródła energii (OZE) to źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w relatywnie krótkim czasie. Takimi źródłami są słońce, wiatr, woda, energia jądrowa, ciepło pozyskane z ziemi i powietrza oraz biopłyny. Odnawialne źródła energii są czyste i bezemisyjne, a ich wykorzystanie przyczynia się do ochrony środowiska i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.

Studia z odnawialnych źródeł energii są przeznaczone dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu korzyści dla środowiska naturalnego z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, kosztów konwersji energii z OZE i ekonomicznych uwarunkowań ich wykorzystywania, pozyskiwania środków finansowych na inwestycje dotyczące OZE, monitorowania OZE oraz eksploatacji maszyn i urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Studia te pomogą Ci lepiej rozumieć zasady i technologie wykorzystywania różnych rodzajów OZE oraz możliwości ich zastosowania w różnych sektorach gospodarki.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz ich praktycznego zastosowania w różnych dziedzinach działalności. Studia te mają na celu przygotowanie studentów do pracy w sektorze energetycznym, jako projektanci, inżynierowie, doradcy, menadżerowie lub konsultanci.

Adresaci

Studia te są skierowane do osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz ich praktycznego zastosowania w różnych dziedzinach działalności. Studia te są szczególnie polecane dla osób pracujących lub planujących pracować w obszarach takich jak: energetyka, budownictwo, przemysł, rolnictwo, transport, turystyka czy ochrona środowiska. Studia te są także odpowiednie dla osób, które chcą podnieść swój poziom kompetencji zawodowych i osobistych w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Wykładowcy

Wykładowcy: zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści z zakresu odnawialnych źródeł energii. Wykładowcy posiadają odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty, a także bogate doświadczenie w pracy z ludźmi i przekazywaniu wiedzy.

Zagadnienia programowe

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 • Korzyści dla środowiska naturalnego z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii
 • Koszty konwersji energii z OZE i ekonomiczne uwarunkowania ich wykorzystywania
 • Pozyskiwanie środków finansowych na inwestycje dotyczące OZE
 • Monitorowanie OZE
 • Eksploatacja maszyn i urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów z odnawialnych źródeł energii jest osobą kompetentną w zakresie korzyści dla środowiska naturalnego z wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, kosztów konwersji energii z OZE i ekonomicznych uwarunkowań ich wykorzystywania, pozyskiwania środków finansowych na inwestycje dotyczące OZE, monitorowania OZE oraz eksploatacji maszyn i urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Absolwent potrafi analizować i rozwiązywać problemy związane z wykorzystaniem różnych rodzajów OZE oraz możliwościami ich zastosowania w różnych sektorach gospodarki. Absolwent jest gotowy do pracy w sektorze energetycznym, jako projektant, inżynier, doradca, menadżer lub konsultant.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Odnawialne Źródła Energii

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content