Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Nowoczesne HR z elementami NLP

Biznes, Prawo, Administracja

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 3700 zł

3700 zł

3700 zł

3700 zł

3700 zł

3700 zł

3700 zł

3700 zł

od 3700 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Nowoczesne HR z elementami NLP

Biznes, Prawo, Administracja

Czesne: od 3700 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 3700 zł / semestr

Koszt całkowity: 7400 zł

Data inauguracji: 28.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 3700 zł / semestr

Koszt całkowity: 7400 zł

Data inauguracji: 28.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 3700 zł / semestr

Koszt całkowity: 7400 zł

Data inauguracji: 28.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 3700 zł / semestr

Koszt całkowity: 7400 zł

Data inauguracji: 28.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 3700 zł / semestr

Koszt całkowity: 7400 zł

Data inauguracji: 28.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 3700 zł / semestr

Koszt całkowity: 7400 zł

Data inauguracji: 28.09.2024

Czesne: 3700 zł / semestr

Koszt całkowity: 7400 zł

Data inauguracji: 28.09.2024

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

HR to skrót od angielskich słów human resources, co oznacza zasoby ludzkie. Jest to pojęcie mające dwojakie znaczenie. Pierwsze wywodzi się z nauk społecznych i zgodnie z klasyczną szkołą ekonomii oznacza pracę (siłę roboczą), jako jeden z trzech środków produkcji. Drugie, bardziej powszechne, mieszczące się w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, odnosi się do indywidualnych pracowników oraz działu firmy, który zajmuje się rekrutacją, szkoleniem, motywowaniem oraz zwalnianiem pracowników (czyli polityką personalną).

NLP to skrót od angielskich słów neuro-linguistic programming, co oznacza programowanie neurolingwistyczne. Jest to zbiór technik, których celem jest modyfikacja sposobu przeżywania i odbioru rzeczywistości, prowadząca do wytworzenia pożądanych wzorców zachowań. Metoda ta wykorzystuje informacje na temat funkcjonowania ludzkiej sieci neuronalnej, czerpie też z ustaleń lingwistyki czy psychologii. NLP zakłada możliwość zmiany schematów reakcji – zarówno własnych, jak i u innych ludzi.

Studia z nowoczesnego HR z elementami NLP są przeznaczone dla osób, które chcą podnieść swój poziom kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Studia te dają wszechstronną wiedzę i narzędzia do tworzenia i wdrażania polityki personalnej firmy, skutecznego wywierania wpływu na pracowników poprzez system motywacyjno-oceniający oraz wykorzystywania technik NLP w swojej pracy. Studia te są szczególnie polecane dla osób pracujących lub planujących pracować w obszarach takich jak: coaching, terapia, szkolenia, sprzedaż, marketing, zarządzanie, negocjacje, mediacje, doradztwo, edukacja, pomoc społeczna, opieka zdrowotna, sport, kultura czy rozrywka.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów jest zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi oraz programowania neurolingwistycznego. Studia te mają na celu rozwój osobisty i zawodowy studentów, poprawę ich jakości życia i zwiększenie ich efektywności w realizacji celów. Studia te mają także na celu przygotowanie studentów do pracy jako menadżerowie, coachowie, terapeuci, szkoleniowcy czy sprzedawcy, wykorzystujący techniki HR i NLP w swojej pracy.

Adresaci

Studia te są skierowane do osób, które chcą podnieść swój poziom kompetencji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Studia te są szczególnie polecane dla osób pracujących lub planujących pracować w obszarach takich jak: coaching, terapia, szkolenia, sprzedaż, marketing, zarządzanie, negocjacje, mediacje, doradztwo, edukacja, pomoc społeczna, opieka zdrowotna, sport, kultura czy rozrywka. Studia te są także odpowiednie dla osób, które chcą poprawić jakość swojego życia osobistego i zawodowego, zwiększyć swoją pewność siebie i samoświadomość, lepiej radzić sobie ze stresem i emocjami, rozwiązywać konflikty i problemy, osiągać cele i marzenia.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz programowania neurolingwistycznego. Wykładowcy posiadają odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty, a także bogate doświadczenie w pracy z ludźmi i przekazywaniu wiedzy.

Zagadnienia programowe

Program studiów obejmuje następujące zagadnienia:

 • tworzenie i wdrażanie polityki personalnej firmy,
 • przepisy prawa pracy,
 • ZUS, KRUS, NFZ,
 • akta osobowe – archiwizacja,
 • rekrutacja a biznesplan firmy,
 • karta oceny pracownika,
 • ocena + planowanie,
 • assessment center,
 • strategie rekrutacji – struktury rozmowy kwalifikacyjnej,
 • szkolenia – sposoby doboru do grupy pracowników i sposoby organizacji,
 • wstęp do NLP,
 • świadome utrwalanie pożądanych nawyków-kotwiczenie,
 • wewnętrzna struktura języka i sposoby jej zastosowania-metamodel języka,
 • podstawy psychologii perswazji,
 • skuteczne sposoby ustalania i oceny celów,
 • submodalności,
 • core transformation,
 • modelowanie,
 • kreowanie rzeczywistości poprzez zarządzanie czasem,
 • wprowadzenie do coachingu,
 • budowanie relacji coachingowej adekwatnej do typu osobowości klienta,
 • model sesji coachingowej w oparciu o standard,
 • coaching wielopoziomowy – model Dilts’a,
 • coaching menadżerski,
 • praca własna i superwizja.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów z nowoczesnego HR z elementami NLP jest osobą kompetentną w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz programowania neurolingwistycznego. Absolwent potrafi tworzyć i wdrażać politykę personalną firmy, rekrutować, szkolić i motywować pracowników, oceniać ich wyniki i planować ich rozwój. Absolwent potrafi także wykorzystywać techniki NLP do komunikacji interpersonalnej, wpływania na siebie i innych w sposób pozytywny i etyczny oraz do coachingu, terapii czy sprzedaży. Absolwent jest otwarty na rozwój osobisty i zawodowy oraz gotowy do podejmowania nowych wyzwań.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Nowoczesne HR z elementami NLP

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content