Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

23.11, 24.11 - Biuro Rekrutacji czynne w godz. 9:00-17:00

Studia podyplomowe

Nauczanie plastyki i techniki - PAKIET!

Przygotowanie do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia kwalifikacyjne.

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1600 zł

1600 zł

1600 zł

1600 zł

1600 zł

1600 zł

1600 zł

1600 zł

od 1600 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

O kierunku

Nauczanie plastyki i techniki - PAKIET!

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czesne: od 1600 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 4800 zł

Data inauguracji: Nauczanie plastyki i techniki - PAKIET!

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 4800 zł

Data inauguracji: Nauczanie plastyki i techniki - PAKIET!

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 4800 zł

Data inauguracji: Nauczanie plastyki i techniki - PAKIET!

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 4800 zł

Data inauguracji: Nauczanie plastyki i techniki - PAKIET!

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 4800 zł

Data inauguracji: Nauczanie plastyki i techniki - PAKIET!

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 4800 zł

Data inauguracji: Nauczanie plastyki i techniki - PAKIET!

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 4800 zł

Data inauguracji: Nauczanie plastyki i techniki - PAKIET!

Rekrutacja do: 05.01.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Pakiet dwóch kierunków studiów „Nauczanie plastyki i techniki w szkole” ma na celu przygotowanie studentów do nauczania plastyki i techniki na różnych poziomach edukacji, w tym w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu ergonomii, bezpieczeństwa i organizacji pracy, emisji głosu, historii sztuki współczesnej, kompozycji i zasad perspektywy, wzornictwa przemysłowego, metodyki nauczania techniki i plastyki, budowy maszyn, elektroniki, elektrotechniki, projektowania architektonicznego i graficznego, malarstwa i rysunku, rzeźby, historii sztuki, architektury i designu, pracy z uczniem zdolnym, dokumentacji architektonicznej, psychologii osiągnięć, planowania pracy i oceniania w nauczaniu plastyki i techniki, rysunku technicznego, technik poznawczych oraz technologii informacyjnych i multimedialnych w sztuce i dydaktyce.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów na pakiecie dwóch kierunków „Nauczanie plastyki i techniki w szkole” jest przygotowanie absolwentów do nauczania plastyki i techniki na różnych poziomach edukacji, w tym w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy, umiejętności i kompetencji pedagogicznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z plastyki i techniki oraz do wspierania rozwoju artystycznego uczniów. Kształcenie oparte jest na połączeniu teorii i praktyki, umożliwiając absolwentom zdobycie umiejętności niezbędnych do skutecznego nauczania oraz promowania kreatywności i rozwijania zainteresowań artystycznych uczniów.

Adresaci

Studia na pakiecie dwóch kierunków „Nauczanie plastyki i techniki w szkole” są przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą jako nauczyciele plastyki i techniki na różnych poziomach edukacji, w tym w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Adresatami studiów są osoby z zainteresowaniem sztuką, kreatywnością, nauczaniem i wspieraniem rozwoju artystycznego uczniów.

Wykładowcy

Wykładowcami na studiach z pakietu dwóch kierunków „Nauczanie plastyki i techniki w szkole” są doświadczeni pedagodzy, artyści, projektanci oraz specjaliści z zakresu plastyki, techniki i edukacji artystycznej. Posiadają oni wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu plastyki, techniki oraz metodyki nauczania. Wykładowcy angażują się w rozwój studentów, dzieląc się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem, oraz wspierając ich w rozwoju kompetencji pedagogicznych i artystycznych.

Zagadnienia programowe

  • Ergonomia, bezpieczeństwo i organizacja pracy
  • Emisja głosu
  • Zarys historii sztuki współczesnej wraz z elementami filozofii
  • Zajęcia terenowe – Współczesne wydarzenia kulturalne
  • Kompozycja i zasady perspektywy
  • Wstęp do wzornictwa przemysłowego, maszyn i wystawiennictwa
  • Metodyka nauczania techniki
  • Metodyka nauczania plastyki
  • Wprowadzenie do budowy maszyn, elektroniki, elektrotechniki i oświetlenia
  • Wprowadzenie do projektowania architektonicznego
  • Wprowadzenie do projektowania graficznego
  • Podstawy malarstwa i rysunku
  • Wprowadzenie do rzeźby
  • Wstęp do wiedzy z historii sztuki, architektury i designu
  • Praca z uczniem zdolnym
  • Dokumentacja architektoniczna
  • Psychologia osiągnięć
  • Planowanie pracy i ocenianie w nauczaniu plastyki i techniki
  • Podstawy rysunku technicznego
  • Zajęcia warsztatowe – techniki poznawcze
  • Technologie informacyjne i multimedialne w sztuce i dydaktyce
  • Wstęp do dydaktyki szczegółowej nauczania plastyki i techniki

Sylwetka absolwenta

Absolwenci pakietu dwóch kierunków „Nauczanie plastyki i techniki w szkole” posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu plastyki i techniki oraz umiejętności pedagogiczne potrzebne do nauczania tych przedmiotów. Są przygotowani do pracy jako nauczyciele plastyki i techniki w szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych. Posiadają umiejętność planowania i realizacji zajęć z zakresu plastyki i techniki, diagnozowania i oceniania postępów uczniów oraz wspierania ich rozwoju artystycznego. Absolwenci są również świadomi zagadnień związanych z ergonomią, bezpieczeństwem i organizacją pracy, a także potrafią wykorzystywać technologie informacyjne i multimedialne w nauczaniu.

Opłaty, dokumenty i informacje

  • Dowód tożsamości – do wglądu
  • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
  • Oświadczenie RODO
  • Dyplom ukończenia studiów (II stopnia)
  • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
  • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
  • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
  • Infolinia czynna do 18:00.
  • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Nauczanie plastyki i techniki - PAKIET!

Zapisz się na studia!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content