Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

23.11, 24.11 - Biuro Rekrutacji czynne w godz. 9:00-17:00

Studia podyplomowe

Nauczanie Języka Polskiego jako obcego

Przygotowanie do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia kwalifikacyjne.

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

od 1100 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

O kierunku

Nauczanie Języka Polskiego jako obcego

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czesne: od 1100 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 11/25/2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 11/25/2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 11/25/2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 11/25/2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 11/25/2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 11/25/2023

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 11/25/2023

Rekrutacja do: 05.01.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Studia na kierunku Nauczanie Języka Polskiego jako obcego mają na celu przygotowanie studentów do nauczania języka polskiego jako obcego. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu psychologicznych podstaw nauczania języków obcych, wiedzy o Polsce i dziedzictwie kulturowym Polski, komunikacji międzykulturowej, edukacji osób z doświadczeniem migracyjnym, literatury polskiej w nauczaniu języka polskiego jako obcego, gramatyki języka polskiego w nauczaniu cudzoziemców, metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, planowania i ewaluacji w procesie nauczania języka polskiego jako obcego, nauczania wymowy polskiej, metod nauczania sprawności językowych oraz technik multimedialnych w nauczaniu obcokrajowców.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów na kierunku Nauczanie Języka Polskiego jako obcego jest przygotowanie absolwentów do prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka polskiego jako obcego w różnych kontekstach edukacyjnych. Studia mają na celu rozwinięcie umiejętności metodycznych, komunikacyjnych i interkulturowych, a także pogłębienie wiedzy o języku polskim, literaturze polskiej i kulturze polskiej. Absolwenci będą przygotowani do pracy z osobami uczącymi się języka polskiego jako obcego, będą umieli dostosować metody nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów oraz tworzyć inspirujące i efektywne lekcje.

Adresaci

Studia na kierunku Nauczanie Języka Polskiego jako obcego są przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą jako nauczyciele języka polskiego jako obcego. Adresatami studiów są osoby, które posiadają zainteresowanie językiem polskim, literaturą polską, komunikacją międzykulturową oraz metodyką nauczania języka polskiego jako obcego. Studia umożliwiają rozwinięcie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka polskiego, planowania i ewaluacji w procesie nauczania języka polskiego jako obcego, stosowania różnych metod nauczania, analizy gramatyki języka polskiego, projektowania lekcji oraz wykorzystywania technologii multimedialnych w procesie nauczania obcokrajowców.

Wykładowcy

Wykładowcy na kierunku Nauczanie Języka Polskiego jako obcego to doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści w dziedzinie nauczania języka polskiego jako obcego. Posiadają bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz są zaangażowani w rozwój metodyczny przedmiotu. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i praktycznych umiejętności nauczycielskich jest priorytetem kadry wykładowców, która składa się z wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie.

Zagadnienia programowe

 • Psychologiczne podstawy nauczania języków obcych
 • Wiedza o Polsce i dziedzictwie kulturowym Polski
 • Komunikacja międzykulturowa
 • Edukacja osób z doświadczeniem migracyjnym
 • Literatura polska w nauczaniu języka polskiego jako obcego
 • Gramatyka języka polskiego w nauczaniu cudzoziemców mówiących językiem niesłowiańskim
 • Gramatyka języka polskiego w nauczaniu cudzoziemców mówiących językiem słowiańskim
 • Metodyka nauczania języka polskiego jako obcego
 • Planowanie i ewaluacja w procesie nauczania języka polskiego jako obcego
 • Nauczanie wymowy polskiej (trudne miejsca polszczyzny)
 • Metodyka nauczania sprawności językowych (rozumienia ze słuchu, mówienia, czytania, pisania)
 • Metodyka nauczania podsystemów języka (wymowy, pisowni, gramatyki, słownictwa)
 • Techniki multimedialne w nauczaniu obcokrajowców

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Nauczanie Języka Polskiego jako obcego będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z języka polskiego jako obcego. Będzie potrafił analizować i interpretować teksty literackie, stosować różne metody nauczania, projektować lekcje, diagnozować umiejętności językowe uczniów, komunikować się w języku polskim jako obcym, tworzyć plany lekcji oraz wykorzystywać technologie multimedialne w procesie nauczania języka polskiego jako obcego. Absolwent będzie również posiadał wiedzę o literaturze polskiej oraz umiejętność przekazywania tej wiedzy uczniom.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Nauczanie Języka Polskiego jako obcego

Zapisz się na studia!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content