Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Nauczanie gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

Przygotowanie do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia kwalifikacyjne.

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

od 1100 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Nauczanie gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czesne: od 1100 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 15.06.2024 lub dołącz do edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 15.06.2024 lub dołącz do edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 15.06.2024 lub dołącz do edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 15.06.2024 lub dołącz do edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 15.06.2024 lub dołącz do edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 15.06.2024 lub dołącz do edycji

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 15.06.2024 lub dołącz do edycji

Rekrutacja do: 21.06.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Studia na kierunku Nauczanie Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej mają na celu przygotowanie studentów do nauczania gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu anatomii, fizjologii, pedagogiki, psychologii, biomechaniki, rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży, charakterystyki wad postawy ciała, metody badania i oceny postawy ciała, teoretycznych podstaw postępowania korekcyjnego, metodyki gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz gier i zabaw ruchowych w profilaktyce wad postawy.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów na kierunku Nauczanie Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy jako nauczyciele gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie anatomii, fizjologii, pedagogiki, psychologii, biomechaniki, rozwoju psychofizycznego dzieci i młodzieży oraz charakterystyki wad postawy ciała. Celem studiów jest również rozwinięcie umiejętności diagnozowania, badania i oceny postawy ciała, wykorzystywania teoretycznych podstaw postępowania korekcyjnego oraz prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i stosowania gier i zabaw ruchowych w profilaktyce wad postawy.

Adresaci

Studia na kierunku Nauczanie Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej są przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą jako nauczyciele gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Adresatami studiów są osoby, które posiadają zainteresowanie anatomią, fizjologią, pedagogiką, psychologią oraz chcą specjalizować się w gimnastyce korekcyjno-kompensacyjnej. Studia umożliwiają rozwinięcie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz przygotowują do stosowania różnych metod badania, diagnozowania i prowadzenia postępowania korekcyjnego w przypadku wad postawy ciała.

Wykładowcy

Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści z zakresu anatomii, fizjologii, pedagogiki, psychologii, biomechaniki oraz gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie w nauczaniu gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej i są zaangażowani w rozwój metodyczny przedmiotu. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i praktycznych umiejętności nauczycielskich jest priorytetem kadry wykładowców, która składa się z wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie.

Zagadnienia programowe

 • Anatomia
 • Fizjologia
 • Pedagogika
 • Psychologia
 • Biomechanika
 • Rozwój psychofizyczny dzieci i młodzieży
 • Charakterystyka wad postawy ciała
 • Metody badania i oceny postawy ciała
 • Teoretyczne podstawy postępowania korekcyjnego
 • Metodyka gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej
 • Gry i zabawy ruchowe w profilaktyce wad postawy

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Nauczanie Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej. Będzie potrafił diagnozować wady postawy ciała, stosować metody badania i oceny postawy ciała oraz wykorzystywać teoretyczne podstawy postępowania korekcyjnego. Absolwent będzie także posiadał umiejętności związane z prowadzeniem zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej oraz stosowaniem gier i zabaw ruchowych w profilaktyce wad postawy.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Nauczanie gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content