Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

23.11, 24.11 - Biuro Rekrutacji czynne w godz. 9:00-17:00

Studia podyplomowe

Nauczanie geografii

Przygotowanie do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia kwalifikacyjne.

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

od 1000 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

O kierunku

Nauczanie geografii

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czesne: od 1000 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 25.11.2023 lub dołącz do bieżącej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 25.11.2023 lub dołącz do bieżącej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 25.11.2023 lub dołącz do bieżącej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 25.11.2023 lub dołącz do bieżącej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 25.11.2023 lub dołącz do bieżącej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 25.11.2023 lub dołącz do bieżącej edycji

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 25.11.2023 lub dołącz do bieżącej edycji

Rekrutacja do: 05.01.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Studia na kierunku Nauczanie Geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mają na celu przygotowanie studentów do nauczania przedmiotu geografii. Program studiów obejmuje dydaktykę przedmiotów przyrodniczych, aktywizujące metody nauczania, diagnozę, kontrolę i ocenę wyników kształcenia w naukach przyrodniczych, technologię informacyjną o naukach przyrodniczych, metodykę nauczania geografii w szkole podstawowej oraz metodykę nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej. Studenci zdobędą również wiedzę z zakresu metodyki krajoznawstwa i turystyki, kartografii, teledetekcji środowiska, podstaw geologii, geografii fizycznej Polski, geografii społeczno-ekonomicznej Polski, geografii regionalnej świata, współczesnych problemów społecznych, ekonomicznych i politycznych świata oraz kształtowania i ochrony środowiska.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów na kierunku Nauczanie Geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy jako nauczyciele przedmiotu geografii. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie dydaktyki przedmiotów przyrodniczych, aktywizujących metod nauczania, diagnozowania wyników kształcenia w naukach przyrodniczych oraz wykorzystania technologii informacyjnych o naukach przyrodniczych. Celem studiów jest również rozwinięcie umiejętności prowadzenia zajęć z geografii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej, organizacji krajoznawstwa i turystyki, wykorzystywania kartografii i teledetekcji środowiska oraz rozwijania świadomości ekologicznej i umiejętności ochrony środowiska.

Adresaci

Studia na kierunku Nauczanie Geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych są przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą jako nauczyciele przedmiotu geografii. Adresatami studiów są osoby, które posiadają zainteresowanie geografią, różnymi aspektami środowiska oraz pragną dzielić się tą wiedzą z uczniami. Studia umożliwiają rozwinięcie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z geografii oraz przygotowują do stosowania różnych aktywizujących metod nauczania, diagnozowania wyników kształcenia oraz wykorzystania technologii informacyjnych o naukach przyrodniczych.

Wykładowcy

Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści z zakresu geografii, nauk przyrodniczych oraz dydaktyki. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie w nauczaniu geografii i są zaangażowani w rozwój metodyczny przedmiotu. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia i praktycznych umiejętności nauczycielskich jest priorytetem kadry wykładowców, która składa się z wybitnych specjalistów w swojej dziedzinie.

Zagadnienia programowe

 • Dydaktyka przedmiotów przyrodniczych
 • Aktywizujące metody nauczania
 • Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia w naukach przyrodniczych
 • Technologia informacyjna o naukach przyrodniczych
 • Metodyka nauczania geografii w szkole podstawowej
 • Metodyka nauczania geografii w szkole ponadpodstawowej
 • Metodyka krajoznawstwa i turystyki
 • Kartografia
 • Teledetekcja środowiska
 • Astronomiczne podstawy geografii
 • Podstawy geologii
 • Geografia fizyczna Polski
 • Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
 • Geografia regionalna świata
 • Współczesne problemy społeczne, ekonomiczne i polityczne świata
 • Kształtowanie i ochrona środowiska

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Nauczanie Geografii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z geografii. Będzie potrafił przekazywać podstawowe zagadnienia geografii, stosować aktywizujące metody nauczania, diagnozować wyniki kształcenia, organizować krajoznawstwo i turystykę, korzystać z technologii informacyjnych o naukach przyrodniczych oraz rozwijać świadomość ekologiczną i umiejętności ochrony środowiska. Absolwent będzie także posiadał umiejętności związane z wykorzystaniem kartografii i teledetekcji środowiska.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Nauczanie geografii

Zapisz się na studia!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content