Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Nauczanie filozofii

Przygotowanie do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia kwalifikacyjne.

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

od 1100 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Nauczanie filozofii

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czesne: od 1100 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 21.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 21.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 21.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 21.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 21.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 21.09.2024

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 21.09.2024

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Studia na kierunku Nauczanie Filozofii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych mają na celu przygotowanie studentów do nauczania przedmiotu filozofii. Program studiów obejmuje wprowadzenie do filozofii, podstawy dydaktyki, wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii, filozofię nowych mediów, elementy metodologii nauki, metodykę analizy tekstu filozoficznego, historię filozofii, metafizykę, filozofię człowieka, podstawy bioetyki, dydaktykę nauczania filozofii oraz wybrane metody aktywizujące w nauczaniu filozofii.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów na kierunku Nauczanie Filozofii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy jako nauczyciele przedmiotu filozofii. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie filozofii, dydaktyki filozofii, metodyki nauczania filozofii, analizy tekstów filozoficznych oraz stosowania różnych metod aktywizujących w nauczaniu filozofii. Celem studiów jest również rozwinięcie umiejętności indywidualizacji kształcenia i diagnozowania wyników kształcenia, aby umożliwić skuteczne nauczanie filozofii w różnych kontekstach edukacyjnych.

Adresaci

Studia na kierunku Nauczanie Filozofii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych są przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą jako nauczyciel przedmiotu filozofii. Adresatami studiów są osoby, które posiadają zainteresowanie filozofią oraz pragną dzielić się tą wiedzą z uczniami. Studia umożliwiają rozwinięcie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z filozofii oraz przygotowują do stosowania różnych metod aktywizujących uczniów do samodzielnego myślenia i refleksji filozoficznej.

Wykładowcy

Wykładowcy na kierunku Nauczanie Filozofii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych są doświadczonymi nauczycielami, badaczami i specjalistami w dziedzinie filozofii. Posiadają bogate doświadczenie w nauczaniu filozofii oraz w prowadzeniu badań nad zagadnieniami filozoficznymi. Ich wiedza i umiejętności umożliwiają

Zagadnienia programowe

 • Wprowadzenie do filozofii
 • Podstawy dydaktyki
 • Wybrane zagadnienia aksjologii i antropologii
 • Filozofia nowych mediów
 • Elementy metodologii nauki
 • Metodyka analizy tekstu filozoficznego
 • Historia filozofii
 • Metafizyka
 • Filozofia człowieka
 • Podstawy bioetyki
 • Dydaktyka nauczania filozofii
 • Metody aktywizujące w nauczaniu filozofii
 • Metoda projektów w nauczaniu filozofii
 • Logika jako dział filozofii; podstawowe kategorie logiczne
 • Kultura logiczna i sposoby argumentowania
 • Podstawa programowa a program nauczania filozofii
 • Wybrane problemy filozoficzne współczesnego świata

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Nauczanie Filozofii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z filozofii. Będzie potrafił przedstawiać podstawowe zagadnienia filozoficzne, stosować różne metody aktywizujące uczniów do samodzielnej refleksji, analizować teksty filozoficzne, prowadzić dyskusje na tematy filozoficzne oraz oceniać i wspierać rozwój myślenia filozoficznego uczniów. Absolwent będzie także posiadał umiejętności związane z indywidualizacją kształcenia i diagnozowaniem wyników kształcenia.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Nauczanie filozofii

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content