Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Nauczanie etyki

Przygotowanie do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia kwalifikacyjne.

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

od 1100 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Nauczanie etyki

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czesne: od 1100 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 21.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 21.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 21.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 21.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 21.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 21.09.2024

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 21.09.2024

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Studia Etyka dla nauczycieli – nauczanie w szkołach są skierowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu etyki, które mogą wykorzystać w pracy jako nauczyciele. Program studiów obejmuje podstawy filozofii oraz wprowadzenie do ogólnej etyki, a także historię doktryn etycznych i współczesne nurty w etyce. Studenci będą zgłębiać podstawy bioetyki, elementy logiki oraz wybrane zagadnienia filozofii współczesnej. Studiując etykę dla nauczycieli, zdobędą również wiedzę na temat psychologicznych koncepcji człowieka, dydaktyki, interpretacji i analizy tekstów źródłowych oraz doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów Etyka dla nauczycieli – nauczanie w szkołach jest przygotowanie absolwentów do pracy jako nauczyciele etyki w szkołach. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy teoretycznej z zakresu filozofii, etyki, psychologii i dydaktyki, a także umiejętności praktycznych związanych z prowadzeniem zajęć z etyki. Studenci zdobędą umiejętności analizy tekstów źródłowych, doskonalenia umiejętności interpersonalnych, stosowania różnych metod dydaktycznych oraz pracy z uczniami na różnych poziomach edukacji. Celem studiów jest również rozwinięcie świadomości praw dziecka, umiejętności treningu antydyskryminacyjnego oraz zdobycie wiedzy na temat etyki w nowych mediach. Absolwenci studiów będą gotowi do kreatywnego i skutecznego nauczania etyki, promowania wartości i norm społecznych oraz wspierania rozwoju uczniów.

Adresaci

Studia Etyka dla nauczycieli – nauczanie w szkołach są dedykowane osobom zainteresowanym pracą w zawodzie nauczyciela, szczególnie w zakresie nauczania etyki. Adresatami studiów mogą być osoby posiadające wykształcenie pedagogiczne lub zainteresowane zdobyciem kwalifikacji do nauczania przedmiotu etyki. Studia są odpowiednie dla nauczycieli, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu etyki, filozofii i dydaktyki oraz rozwijać umiejętności nauczania tego przedmiotu. Ważne jest posiadanie zainteresowania problematyką etyczną, umiejętność krytycznego myślenia oraz komunikacji interpersonalnej.

Wykładowcy

Studia Etyka dla nauczycieli – nauczanie w szkołach umożliwiają uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez doświadczonych wykładowców z zakresu filozofii, etyki, psychologii, dydaktyki oraz innych powiązanych dziedzin. Wykładowcy posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu podstaw filozofii, etyki ogólnej, historii doktryn etycznych, współczesnych nurtów w etyce, bioetyki, logiki, psychologicznych koncepcji człowieka, dydaktyki, antropologii filozoficznej, prawa dziecka, a także etyki nowych mediów. Dzięki temu studenci mają możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy, analizowania tekstów źródłowych i rozwijania umiejętności niezbędnych do pracy nauczyciela etyki. Wykładowcy angażują się również w prowadzenie dyskusji, refleksję nad wartościami i normami społecznymi oraz wspierają studentów w rozwoju umiejętności nauczycielskich.

Zagadnienia programowe

 • Podstawy filozofii
 • Wstęp do etyki ogólnej
 • Historia doktryn etycznych
 • Współczesne nurty w etyce
 • Podstawy bioetyki
 • Elementy logiki
 • Wybrane zagadnienia filozofii współczesnej
 • Psychologiczne koncepcje człowieka
 • Podstawy dydaktyki
 • Dydaktyka etyki w szkole podstawowej
 • Interpretacja i analiza tekstów źródłowych
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych
 • Warsztat dydaktyczny nauczyciela etyki
 • Antropologia filozoficzna a etyka
 • Myślenie krytyczne
 • Dydaktyka etyki w szkole ponadpodstawowej
 • Matematyka w etyce
 • Trening antydyskryminacyjny
 • Metodyka etyki środowiskowej
 • Drama w dydaktyce etyki i filozofii
 • Etyka nowych mediów
 • Prawa dziecka

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów Etyka dla nauczycieli – nauczanie w szkołach posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu etyki, filozofii, psychologii oraz dydaktyki. Posiada umiejętności analizy i interpretacji tekstów źródłowych z dziedziny etyki, doskonalenia umiejętności interpersonalnych, prowadzenia zajęć z etyki w szkole podstawowej i szkole ponadpodstawowej oraz stosowania różnych metod dydaktycznych. Absolwent jest świadomy praw dziecka i posiada wiedzę na temat antydyskryminacji. Absolwent jest również gotowy do pracy z nowymi mediami i podejmowania tematyki związanej z etyką w kontekście mediów. Absolwent posiada umiejętność myślenia krytycznego oraz rozwinięte umiejętności komunikacyjne, co umożliwia mu skuteczne prowadzenie zajęć z etyki i angażowanie uczniów w refleksję nad wartościami i normami społecznymi.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Nauczanie etyki

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content