Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Nauczanie chemii

Przygotowanie do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia kwalifikacyjne.

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

od 1000 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Nauczanie chemii

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czesne: od 1000 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Studia na kierunku Nauczanie Chemii skupiają się na przygotowaniu studentów do nauczania przedmiotu chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program studiów obejmuje zarówno teoretyczne podstawy dydaktyki chemii, jak i praktyczne umiejętności w aktywizującym nauczaniu, indywidualizacji kształcenia, diagnozie i ocenie wyników kształcenia oraz wykorzystaniu technologii informacyjnej w naukach chemicznych. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu metodyki nauczania chemii w szkole podstawowej oraz metodyki nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej. Obejmują one tematy związane z chemią ogólną i nieorganiczną, chemią polimerów, chemią organiczną z elementami biochemii, chemią fizyczną, chemią analityczną oraz osiągnięciami współczesnej chemii.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów na kierunku Nauczanie Chemii jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy jako nauczyciel przedmiotu chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie dydaktyki chemii, aktywizujących metod nauczania, indywidualizacji kształcenia, diagnozy i oceny wyników kształcenia oraz wykorzystania technologii informacyjnej w naukach chemicznych. Studenci zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które pozwolą im skutecznie prowadzić zajęcia dydaktyczne z chemii i inspirować uczniów do zgłębiania tajemnic tej dziedziny nauki.

Adresaci

Studia na kierunku Nauczanie Chemii są skierowane do osób zainteresowanych pracą jako nauczyciel przedmiotu chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Adresatami studiów są osoby, które posiadają zainteresowanie nauką chemiczną i pragną podzielić się tą wiedzą z młodzieżą. Studia umożliwiają rozwinięcie kompetencji niezbędnych do prowadzenia aktywnych i efektywnych zajęć dydaktycznych z zakresu chemii oraz przygotowują do indywidualizacji kształcenia w tej dziedzinie.

Wykładowcy

Wykłady i zajęcia na kierunku Nauczanie Chemii prowadzą doświadczeni nauczyciele, eksperci i specjaliści z dziedziny chemii, dydaktyki chemii oraz technologii informacyjnej. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie zawodowe i praktyczne w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Ich wiedza, umiejętności i doświadczenie stanowią wartość dodaną dla procesu nauczania na kierunku, umożliwiając studentom zdobycie praktycznych umiejętności i przeniesienie ich na poziom pracy nauczyciela w szkołach.

Zagadnienia programowe

 • Dydaktyka chemii
 • Aktywizujące metody nauczania
 • Indywidualizacja kształcenia w chemii
 • Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
 • Technologia informacyjna w naukach chemicznych
 • Metodyka nauczania chemii w szkole podstawowej
 • Metodyka nauczania chemii w szkole ponadpodstawowej
 • Chemia ogólna i nieorganiczna
 • Chemia polimerów
 • Chemia organiczna z elementami biochemii
 • Chemia fizyczna
 • Chemia analityczna
 • Osiągnięcia współczesnej chemii

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Nauczanie Chemii będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych z chemii w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Będzie potrafił stosować aktywizujące metody nauczania, indywidualizować kształcenie, diagnozować i oceniać wyniki kształcenia oraz wykorzystywać technologię informacyjną w naukach chemicznych. Absolwent będzie posiadał podstawową wiedzę z zakresu chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii polimerów, chemii organicznej z elementami biochemii, chemii fizycznej i chemii analitycznej. Sylwetka absolwenta obejmuje również umiejętność wykorzystania osiągnięć współczesnej chemii w procesie nauczania oraz umiejętność organizowania doświadczeń chemicznych.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Nauczanie chemii

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content