Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Nauczanie biologii i przyrody - PAKIET!

Przygotowanie do nauczania w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Studia kwalifikacyjne.

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1600 zł

1600 zł

1600 zł

1600 zł

1600 zł

1600 zł

1600 zł

1600 zł

od 1600 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Nauczanie biologii i przyrody - PAKIET!

Pedagogika, Dla Nauczycieli, Nauczanie Przedmiotu

Czesne: od 1600 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 4800 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 4800 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 4800 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 4800 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 4800 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 4800 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Czesne: 1600 zł / semestr

Koszt całkowity: 4800 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Kierunek studiów Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu to pakiet dwóch kierunków, który zapewnia studentom kompleksową wiedzę i umiejętności potrzebne do pracy jako nauczyciel biologii i przyrody. Program studiów składa się z zagadnień związanych z dydaktyką przedmiotów przyrodniczych, aktywizującymi metodami nauczania, indywidualizacją kształcenia, diagnozą, kontrolą i oceną wyników kształcenia, technologią informacyjną w naukach przyrodniczych, metodyką nauczania biologii i przyrody w szkole podstawowej, metodyką nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej, anatomią człowieka, ekologią, podstawami chemii i fizyki w nauczaniu biologii, podstawami wiedzy przyrodniczej z zakresu geografii, fizyki i chemii, doświadczeniami w kształceniu przyrodniczym oraz zajęciami terenowymi.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem kierunku studiów Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu jest przygotowanie studentów do pracy jako nauczyciele biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program studiów ma na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu biologii, przyrody, ekologii, chemii, fizyki, geografii oraz innych dziedzin związanych z naukami przyrodniczymi, aby absolwenci byli w stanie efektywnie nauczać i rozwijać zainteresowanie uczniów tematyką przyrodniczą.

Adresaci

Kierunek studiów Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu jest dedykowany absolwentom studiów wyższych, którzy posiadają ukończone przygotowanie pedagogiczne. Studia są skierowane do osób, które chcą zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności z zakresu nauczania biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Program studiów umożliwia rozwinięcie kompetencji pedagogicznych oraz pogłębienie wiedzy z dziedziny biologii, przyrody, chemii, fizyki, geografii, ekologii oraz innych dziedzin związanych z naukami przyrodniczymi.

Wykładowcy

Nauczyciele i wykładowcy na kierunku studiów Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu to doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści z dziedziny biologii, przyrody, ekologii, chemii, fizyki, geografii oraz pedagogiki. Zapewniają oni studentom najnowsze informacje z dziedziny nauk przyrodniczych, dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi oraz angażują studentów w praktyczne i interaktywne zajęcia, które umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności w nauczaniu biologii i przyrody.

Zagadnienia programowe

 • Dydaktyka przedmiotów przyrodniczych
 • Aktywizujące metody nauczania
 • Indywidualizacja kształcenia przedmiotów przyrodniczych
 • Diagnoza, kontrola i ocena wyników kształcenia
 • Technologia informacyjna w naukach przyrodniczych
 • Metodyka nauczania biologii i przyrody w szkole podstawowej
 • Metodyka nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej
 • Anatomia człowieka
 • Ekologia
 • Podstawy chemii w nauczaniu biologii
 • Podstawy fizyki w nauczaniu biologii
 • Podstawy wiedzy przyrodniczej w zakresie geografii
 • Podstawy wiedzy przyrodniczej w zakresie fizyki
 • Podstawy wiedzy przyrodniczej w zakresie chemii
 • Doświadczenia w kształceniu przyrodniczym
 • Zajęcie terenowe

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku studiów Nauczanie biologii i przyrody w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych – przygotowanie do nauczania przedmiotu posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy jako nauczyciel biologii i przyrody. Absolwent jest przygotowany do prowadzenia zajęć z biologii, przyrody, ekologii, chemii, fizyki, geografii oraz innych dziedzin związanych z naukami przyrodniczymi. Sylwetka absolwenta obejmuje również umiejętności planowania i organizacji zajęć, wykorzystania aktywizujących metod nauczania, diagnozowania postępów uczniów, indywidualizacji kształcenia, stosowania technologii informacyjnych w nauczaniu przyrodniczym oraz przeprowadzania doświadczeń i zajęć terenowych.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Nauczanie biologii i przyrody - PAKIET!

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content