Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

23.11, 24.11 - Biuro Rekrutacji czynne w godz. 9:00-17:00

Studia podyplomowe

Mediator sądowy

Biznes, Prawo, Administracja

Czas trwania: 2 semestry

od 1500 zł

1500 zł

1500 zł

1500 zł

1500 zł

1500 zł

1500 zł

1500 zł

od 1500 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

O kierunku

Mediator sądowy

Biznes, Prawo, Administracja

Czesne: od 1500 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1500 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1500 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1500 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1500 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1500 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1500 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 10.2023

Czesne: 1500 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 10.2023

Rekrutacja do: 05.01.2024

Czas trwania: 2 semestry

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Studia na kierunku Mediator Sądowy skupiają się na zdobyciu wiedzy i umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów i prowadzenia mediacji w kontekście sądowym. Program studiów obejmuje zarówno teoretyczne podstawy mediacji, jak i praktyczne umiejętności w prowadzeniu procesów mediacji w różnych obszarach życia. Studenci zdobędą kompetencje niezbędne do pracy jako mediator sądowy oraz będą przygotowani do rozwiązywania konfliktów w kontekście prawa cywilnego i karno-procesowego.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów na kierunku Mediator Sądowy jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy jako mediator w kontekście sądowym. Studia mają na celu rozwinięcie wiedzy i umiejętności w zakresie teorii konfliktu, procedur mediacyjnych, prawa cywilnego i karno-procesowego oraz umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych. Studenci zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które pozwolą im skutecznie prowadzić mediacje i rozwiązywać konflikty w sądowym kontekście. Celem studiów jest również wyposażenie studentów w kompetencje psychologiczne i etyczne niezbędne w pracy jako mediator sądowy.

Adresaci

Studia na kierunku Mediator Sądowy są skierowane do osób zainteresowanych pracą w obszarze rozwiązywania konfliktów i prowadzenia mediacji w kontekście sądowym. Adresatami studiów są osoby, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie teorii konfliktu, procedur mediacyjnych, prawa cywilnego i karno-procesowego oraz umiejętności komunikacyjnych i negocjacyjnych. Studia umożliwiają rozwinięcie kompetencji niezbędnych do pracy jako mediator sądowy, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.

Wykładowcy

Wykłady i zajęcia na kierunku Mediator Sądowy prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści z dziedziny mediacji, negocjacji oraz prawa cywilnego i karno-procesowego. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie zawodowe i praktyczne w prowadzeniu mediacji w kontekście sądowym. Ich wiedza, umiejętności i doświadczenie stanowią wartość dodaną dla procesu nauczania na kierunku, umożliwiając studentom zdobycie praktycznych umiejętności i przeniesienie ich na poziom praktyki zawodowej.

Zagadnienia programowe

 • Teoria konfliktu i rozwiązywanie konfliktów
 • Procedury mediacyjne
 • Prawo cywilne i karno-procesowe w kontekście mediacji
 • Mediacje w biznesie
 • Komunikacja i negocjacje
 • Psychologia konfliktu i negocjacji
 • Mediacja w różnych obszarach życia
 • Proces mediacji i umiejętności praktyczne
 • Etyka i profesjonalizm mediatora

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Mediator Sądowy będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy jako mediator w kontekście sądowym. Będzie potrafił stosować procedury mediacyjne, prowadzić mediacje w różnych obszarach życia, a także posiadać podstawy prawnicze dotyczące prawa cywilnego i karno-procesowego w kontekście mediacji. Absolwent będzie wykazywał umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i empatyczne, które są istotne w pracy mediatora sądowego. Sylwetka absolwenta obejmuje także rozwinięte umiejętności rozwiązywania konfliktów, profesjonalizm i etyczne podejście do pracy.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Mediator sądowy

Zapisz się na studia!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content