Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

23.11, 24.11 - Biuro Rekrutacji czynne w godz. 9:00-17:00

Studia podyplomowe

Mediacje rodzinne i sądowe

Biznes, Prawo, Administracja

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

od 900 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

O kierunku

Mediacje rodzinne i sądowe

Biznes, Prawo, Administracja

Czesne: od 900 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 19.11.2023 - dołącz do istniejącej grupy

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 19.11.2023 - dołącz do istniejącej grupy

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 19.11.2023 - dołącz do istniejącej grupy

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 19.11.2023 - dołącz do istniejącej grupy

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 19.11.2023 - dołącz do istniejącej grupy

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 19.11.2023 - dołącz do istniejącej grupy

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 19.11.2023 - dołącz do istniejącej grupy

Rekrutacja do: 05.01.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Studia na kierunku Mediacje Rodzinne i Sądowe skupiają się na zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji i negocjacji w kontekście spraw rodzinnych i sądowych. Program studiów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności w prowadzeniu mediacji, rozwiązywaniu konfliktów oraz obszarach związanych z prawem rodzinnym. Studenci zdobędą kompetencje niezbędne do pracy jako mediatorzy rodzinny i sądowy oraz będą przygotowani do rozwiązywania konfliktów w kontekście prawa rodzinnego i spraw sądowych.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów na kierunku Mediacje Rodzinne i Sądowe jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy jako mediatorzy rodzinny i sądowy. Studia mają na celu rozwinięcie umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, rozwiązywania konfliktów oraz pracy związanej z prawem rodzinnym. Studenci zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które pozwolą im skutecznie pomagać rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach konfliktowych. Celem studiów jest również wyposażenie studentów w podstawy prawne związane z prawem rodzinnym i sądowym oraz rozwinięcie kompetencji psychologicznych i komunikacyjnych niezbędnych w pracy jako mediator.

Adresaci

Studia na kierunku Mediacje Rodzinne i Sądowe są skierowane do osób zainteresowanych pracą w obszarze mediacji i negocjacji, zwłaszcza w kontekście spraw rodzinnych i sądowych. Adresatami studiów są osoby, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie technik mediacji, rozwiązywania konfliktów i pracy związanej z prawem rodzinnym. Studia umożliwiają rozwinięcie kompetencji niezbędnych do pracy w sektorze publicznym i prywatnym, w sądach, biurach prawnych, organizacjach pozarządowych oraz innych miejscach, gdzie istnieje potrzeba prowadzenia mediacji w kontekście spraw rodzinnych i sądowych.

Wykładowcy

Wykłady i zajęcia na kierunku Mediacje Rodzinne i Sądowe prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści z dziedziny mediacji, negocjacji oraz prawa rodzinnego. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie zawodowe i praktyczne w prowadzeniu mediacji w kontekście spraw rodzinnych i sądowych. Ich wiedza, umiejętności i doświadczenie stanowią wartość dodaną dla procesu nauczania na kierunku, umożliwiając studentom zdobycie praktycznych umiejętności i przeniesienie ich na poziom praktyki zawodowej.

Zagadnienia programowe

 • Podstawy mediacji i negocjacji, techniki mediacji i negocjacyjnych
 • Teoria konfliktu, alternatywne metody rozwiązywania sporów
 • Standardy i zasady prowadzenia mediacji
 • Obszary i rodzaje mediacji
 • Rola i kompetencje mediatora
 • Kompetencje psychologiczne mediatora
 • Trening umiejętności komunikacyjnych
 • Emocje i stres w czasie mediacji
 • Etyka pracy mediatora
 • Mediacje w sprawach karnych
 • Mediacje w sprawach nieletnich
 • Mediacje w sprawach cywilnych
 • Konstruowanie ugod i umów przez mediatora
 • Mediacja w sprawie pracy
 • Podstawy prawne spraw rodzinnych
 • Mediacje w sprawach rodzinnych – spadek, alimenty
 • Mediacje w sprawach rodzinnych – rozwód, podział majątku
 • Mediacje w sprawach rodzinnych – opieka nad dzieckiem
 • Konflikt z prawem i przemoc w rodzinie
 • Pomoc prawna dla ofiar przestępstw

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Mediacje Rodzinne i Sądowe będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy jako mediator rodzinny i sądowy. Będzie potrafił prowadzić mediacje w sprawach rodzinnych, rozwiązywać konflikty, konstruować ugody i umowy oraz działać zgodnie z etyką zawodową. Absolwent będzie również posiadał podstawy prawne związane z prawem rodzinnym i będzie umiał pracować z klientami w trudnych sytuacjach emocjonalnych. Sylwetka absolwenta obejmuje kompetencje w zakresie mediacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów oraz wiedzę prawną związana z prawem rodzinnym.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Mediacje rodzinne i sądowe

Zapisz się na studia!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content