Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Mediacje rodzinne i sądowe

Biznes, Prawo, Administracja

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

900 zł

od 900 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Mediacje rodzinne i sądowe

Biznes, Prawo, Administracja

Czesne: od 900 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 28.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 28.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 28.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 28.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 28.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 28.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czesne: 900 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 28.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Studia na kierunku Mediacje Rodzinne i Sądowe skupiają się na zdobyciu wiedzy i umiejętności z zakresu mediacji i negocjacji w kontekście spraw rodzinnych i sądowych. Program studiów obejmuje zarówno podstawy teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności w prowadzeniu mediacji, rozwiązywaniu konfliktów oraz obszarach związanych z prawem rodzinnym. Studenci zdobędą kompetencje niezbędne do pracy jako mediatorzy rodzinny i sądowy oraz będą przygotowani do rozwiązywania konfliktów w kontekście prawa rodzinnego i spraw sądowych.

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu objęła patronat nad I Ogólnopolską Konferencją Prawa EUST „Od destrukcji, ku nowoczesnemu wymiarowi sprawiedliwości”, która odbyła się w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wybitnych specjalistów z różnych dziedzin prawa, gotowych podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat stanu współczesnego wymiaru sprawiedliwości i perspektyw na przyszłość

Nasi Goście mieli okazję wysłuchać prelekcji prowadzonych przez takie autorytety jak dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW, Wiceministra Sprawiedliwości Maria Ejchart, SSA Dorota Gierczak, SSO Waldemar Żurek, SSO Piotr Gąciarek, SSO dr n. pr. Maciej Ferek, czy adw. Michał Wawrykiewicz, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat kluczowych kwestii obecnej rzeczywistości prawnej.

Dziękujemy również dr n. med. Renacie Chrzan oraz mgr inż. Joannie Krzyżanowskiej i dr Małgorzacie Sitarczyk za ich cenne prezentacje i wkład w nasze dyskusje na temat różnorodnych aspektów prawa.

Dodatkowo, przerwy w programie stanowiły doskonałą okazję do nawiązania wartościowych kontaktów oraz inspirujących rozmów z innymi profesjonalistami z branży prawniczej.
Zapraszamy do przejrzenia zdjęć oraz do odwiedzenia strony naszej Uczelni, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat naszych działań oraz oferty edukacyjnej.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, Prelegentom i Partnerom za udział i wkład w to wyjątkowe wydarzenie! 🤎

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów na kierunku Mediacje Rodzinne i Sądowe jest przygotowanie studentów do profesjonalnej pracy jako mediatorzy rodzinny i sądowy. Studia mają na celu rozwinięcie umiejętności w zakresie prowadzenia mediacji, rozwiązywania konfliktów oraz pracy związanej z prawem rodzinnym. Studenci zdobędą nie tylko wiedzę teoretyczną, ale również praktyczne umiejętności, które pozwolą im skutecznie pomagać rodzinom i osobom w trudnych sytuacjach konfliktowych. Celem studiów jest również wyposażenie studentów w podstawy prawne związane z prawem rodzinnym i sądowym oraz rozwinięcie kompetencji psychologicznych i komunikacyjnych niezbędnych w pracy jako mediator.

Adresaci

Studia na kierunku Mediacje Rodzinne i Sądowe są skierowane do osób zainteresowanych pracą w obszarze mediacji i negocjacji, zwłaszcza w kontekście spraw rodzinnych i sądowych. Adresatami studiów są osoby, które pragną zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie technik mediacji, rozwiązywania konfliktów i pracy związanej z prawem rodzinnym. Studia umożliwiają rozwinięcie kompetencji niezbędnych do pracy w sektorze publicznym i prywatnym, w sądach, biurach prawnych, organizacjach pozarządowych oraz innych miejscach, gdzie istnieje potrzeba prowadzenia mediacji w kontekście spraw rodzinnych i sądowych.

Wykładowcy

Wykłady i zajęcia na kierunku Mediacje Rodzinne i Sądowe prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści z dziedziny mediacji, negocjacji oraz prawa rodzinnego. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie zawodowe i praktyczne w prowadzeniu mediacji w kontekście spraw rodzinnych i sądowych. Ich wiedza, umiejętności i doświadczenie stanowią wartość dodaną dla procesu nauczania na kierunku, umożliwiając studentom zdobycie praktycznych umiejętności i przeniesienie ich na poziom praktyki zawodowej.

Zagadnienia programowe

 • Podstawy mediacji i negocjacji, techniki mediacji i negocjacyjnych
 • Teoria konfliktu, alternatywne metody rozwiązywania sporów
 • Standardy i zasady prowadzenia mediacji
 • Obszary i rodzaje mediacji
 • Rola i kompetencje mediatora
 • Kompetencje psychologiczne mediatora
 • Trening umiejętności komunikacyjnych
 • Emocje i stres w czasie mediacji
 • Etyka pracy mediatora
 • Mediacje w sprawach karnych
 • Mediacje w sprawach nieletnich
 • Mediacje w sprawach cywilnych
 • Konstruowanie ugod i umów przez mediatora
 • Mediacja w sprawie pracy
 • Podstawy prawne spraw rodzinnych
 • Mediacje w sprawach rodzinnych – spadek, alimenty
 • Mediacje w sprawach rodzinnych – rozwód, podział majątku
 • Mediacje w sprawach rodzinnych – opieka nad dzieckiem
 • Konflikt z prawem i przemoc w rodzinie
 • Pomoc prawna dla ofiar przestępstw

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku Mediacje Rodzinne i Sądowe będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy jako mediator rodzinny i sądowy. Będzie potrafił prowadzić mediacje w sprawach rodzinnych, rozwiązywać konflikty, konstruować ugody i umowy oraz działać zgodnie z etyką zawodową. Absolwent będzie również posiadał podstawy prawne związane z prawem rodzinnym i będzie umiał pracować z klientami w trudnych sytuacjach emocjonalnych. Sylwetka absolwenta obejmuje kompetencje w zakresie mediacji, negocjacji, rozwiązywania konfliktów oraz wiedzę prawną związana z prawem rodzinnym.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Mediacje rodzinne i sądowe

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content