Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Kadry i prawo pracy

Biznes, Prawo, Księgowe

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1550 zł

1550 zł

1550 zł

1550 zł

1550 zł

1550 zł

1550 zł

1550 zł

od 1550 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Kadry i prawo pracy

Biznes, Prawo, Księgowe

Czesne: od 1550 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1550 zł / semestr

Koszt całkowity: 3100 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1550 zł / semestr

Koszt całkowity: 3100 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1550 zł / semestr

Koszt całkowity: 3100 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1550 zł / semestr

Koszt całkowity: 3100 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1550 zł / semestr

Koszt całkowity: 3100 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1550 zł / semestr

Koszt całkowity: 3100 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Czesne: 1550 zł / semestr

Koszt całkowity: 3100 zł

Data inauguracji: 14.09.2024

Rekrutacja do: 16.08.2024

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów „Kadry i prawo pracy” umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania kadrami oraz zrozumienia przepisów prawa pracy. Program nauczania skupia się na zagadnieniach dotyczących źródeł prawa pracy, nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy, zasad rekrutacji i selekcji pracowników, regulacji czasu pracy, przeliczania wymiaru czasu pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowej, ochrony pracy i danych osobowych pracowników, etyki zawodowej, a także rozliczania wynagrodzeń, świadczeń i podatków związanych ze stosunkiem pracy.

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu objęła patronat nad I Ogólnopolską Konferencją Prawa EUST „Od destrukcji, ku nowoczesnemu wymiarowi sprawiedliwości”, która odbyła się w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wybitnych specjalistów z różnych dziedzin prawa, gotowych podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat stanu współczesnego wymiaru sprawiedliwości i perspektyw na przyszłość

Nasi Goście mieli okazję wysłuchać prelekcji prowadzonych przez takie autorytety jak dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW, Wiceministra Sprawiedliwości Maria Ejchart, SSA Dorota Gierczak, SSO Waldemar Żurek, SSO Piotr Gąciarek, SSO dr n. pr. Maciej Ferek, czy adw. Michał Wawrykiewicz, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat kluczowych kwestii obecnej rzeczywistości prawnej.

Dziękujemy również dr n. med. Renacie Chrzan oraz mgr inż. Joannie Krzyżanowskiej i dr Małgorzacie Sitarczyk za ich cenne prezentacje i wkład w nasze dyskusje na temat różnorodnych aspektów prawa.

Dodatkowo, przerwy w programie stanowiły doskonałą okazję do nawiązania wartościowych kontaktów oraz inspirujących rozmów z innymi profesjonalistami z branży prawniczej.
Zapraszamy do przejrzenia zdjęć oraz do odwiedzenia strony naszej Uczelni, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat naszych działań oraz oferty edukacyjnej.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, Prelegentom i Partnerom za udział i wkład w to wyjątkowe wydarzenie! 🤎

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Głównym celem studiów na kierunku „Kadry i prawo pracy” jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego zarządzania kadrami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Studenci zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, regulacji czasu pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowej, przepisów BHP, a także rozliczania wynagrodzeń i świadczeń związanych ze stosunkiem pracy.

Adresaci

Ten program studiów jest skierowany do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania kadrami oraz prawa pracy. Adresatami są pracownicy działów kadr, specjaliści ds. kadr i płac, prawnicy, a także osoby planujące pracę w dziedzinie zarządzania personelem i rozliczania płac.

Wykładowcy

Na naszym kierunku studiów zajęcia prowadzą wykładowcy, którzy posiadają bogate doświadczenie praktyczne oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania kadrami oraz prawa pracy. Nasi wykładowcy to eksperci w dziedzinie prawa pracy, zarządzania personelem, ubezpieczeń społecznych, finansów, a także informatyki związanej z obsługą płac. Dzięki ich doświadczeniu i wiedzy, studenci będą mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania kadrami i stosowania przepisów prawa pracy.

Zagadnienia programowe

 • Źródła prawa pracy – w tym zakładowe (zarządzenia i regulaminy)
 • Nawiązanie, rozwiązanie oraz zmiana stosunku pracy
 • Zasady rekrutacji i selekcji pracowników
 • Czas pracy w świetle Kodeksu pracy oraz innych ustaw
 • Układanie harmonogramu czasu pracy w różnych systemach czasu pracy
 • Przeliczanie wymiaru czasu w różnych systemach czasu pracy – godziny nadliczbowe
 • Usprawiedliwianie nieobecności w pracy, udzielanie zwolnień od pracy
 • Urlopy płatne i bezpłatne – wypoczynkowe, macierzyńskie, wychowawcze, zdrowotne itp.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej w sprawach związanych z zatrudnianiem
 • Prawo z zakresu BHP, wymogi formalne i dokumentacja
 • Etyka zawodowa i odpowiedzialność pracownika
 • Ochrona pracy – kobiet, młodocianych
 • Ochrona danych osobowych pracowników
 • Mobbing, dyskryminacja pracowników i inne patologie środowiska pracy
 • Kodeks cywilny – zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Składniki wynagrodzenia oraz obciążenia i świadczenia wynikające ze stosunku pracy i innych form zatrudniania
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i świadczenia socjalne
 • Ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
 • Świadczenia emerytalno-rentowe
 • Rozliczanie czasu pracy
 • Systemy wynagrodzeń
 • Płace i ewidencja księgowa, lista płac
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Obsługa informatyczna płac

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku „Kadry i prawo pracy” będzie posiadał wiedzę i umiejętności umożliwiające skuteczne zarządzanie kadrami zgodnie z przepisami prawa pracy. Będzie przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem personelem, prowadzeniem dokumentacji kadrowej, rozliczaniem płac, a także do udzielania porad i wsparcia w kwestiach związanych z prawem pracy.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Kadry i prawo pracy

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content