Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

23.11, 24.11 - Biuro Rekrutacji czynne w godz. 9:00-17:00

Studia podyplomowe

Kadry i prawo pracy

Biznes, Prawo, Księgowe

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1550 zł

1550 zł

1550 zł

1550 zł

1550 zł

1550 zł

1550 zł

1550 zł

od 1550 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

O kierunku

Kadry i prawo pracy

Biznes, Prawo, Księgowe

Czesne: od 1550 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1550 zł / semestr

Koszt całkowity: 3100 zł

Data inauguracji: 10/28/2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1550 zł / semestr

Koszt całkowity: 3100 zł

Data inauguracji: 10/28/2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1550 zł / semestr

Koszt całkowity: 3100 zł

Data inauguracji: 10/28/2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1550 zł / semestr

Koszt całkowity: 3100 zł

Data inauguracji: 10/28/2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1550 zł / semestr

Koszt całkowity: 3100 zł

Data inauguracji: 10/28/2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1550 zł / semestr

Koszt całkowity: 3100 zł

Data inauguracji: 10/28/2023

Czesne: 1550 zł / semestr

Koszt całkowity: 3100 zł

Data inauguracji: 10/28/2023

Rekrutacja do: 05.01.2024

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Kierunek studiów „Kadry i prawo pracy” umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania kadrami oraz zrozumienia przepisów prawa pracy. Program nauczania skupia się na zagadnieniach dotyczących źródeł prawa pracy, nawiązywania, rozwiązywania i zmiany stosunku pracy, zasad rekrutacji i selekcji pracowników, regulacji czasu pracy, przeliczania wymiaru czasu pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowej, ochrony pracy i danych osobowych pracowników, etyki zawodowej, a także rozliczania wynagrodzeń, świadczeń i podatków związanych ze stosunkiem pracy.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Głównym celem studiów na kierunku „Kadry i prawo pracy” jest dostarczenie studentom wiedzy i umiejętności niezbędnych do profesjonalnego zarządzania kadrami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy. Studenci zdobędą praktyczną wiedzę dotyczącą nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, regulacji czasu pracy, prowadzenia dokumentacji kadrowej, przepisów BHP, a także rozliczania wynagrodzeń i świadczeń związanych ze stosunkiem pracy.

Adresaci

Ten program studiów jest skierowany do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania kadrami oraz prawa pracy. Adresatami są pracownicy działów kadr, specjaliści ds. kadr i płac, prawnicy, a także osoby planujące pracę w dziedzinie zarządzania personelem i rozliczania płac.

Wykładowcy

Na naszym kierunku studiów zajęcia prowadzą wykładowcy, którzy posiadają bogate doświadczenie praktyczne oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania kadrami oraz prawa pracy. Nasi wykładowcy to eksperci w dziedzinie prawa pracy, zarządzania personelem, ubezpieczeń społecznych, finansów, a także informatyki związanej z obsługą płac. Dzięki ich doświadczeniu i wiedzy, studenci będą mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności niezbędnych do skutecznego zarządzania kadrami i stosowania przepisów prawa pracy.

Zagadnienia programowe

 • Źródła prawa pracy – w tym zakładowe (zarządzenia i regulaminy)
 • Nawiązanie, rozwiązanie oraz zmiana stosunku pracy
 • Zasady rekrutacji i selekcji pracowników
 • Czas pracy w świetle Kodeksu pracy oraz innych ustaw
 • Układanie harmonogramu czasu pracy w różnych systemach czasu pracy
 • Przeliczanie wymiaru czasu w różnych systemach czasu pracy – godziny nadliczbowe
 • Usprawiedliwianie nieobecności w pracy, udzielanie zwolnień od pracy
 • Urlopy płatne i bezpłatne – wypoczynkowe, macierzyńskie, wychowawcze, zdrowotne itp.
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej w sprawach związanych z zatrudnianiem
 • Prawo z zakresu BHP, wymogi formalne i dokumentacja
 • Etyka zawodowa i odpowiedzialność pracownika
 • Ochrona pracy – kobiet, młodocianych
 • Ochrona danych osobowych pracowników
 • Mobbing, dyskryminacja pracowników i inne patologie środowiska pracy
 • Kodeks cywilny – zatrudnianie na podstawie umów cywilnoprawnych
 • Składniki wynagrodzenia oraz obciążenia i świadczenia wynikające ze stosunku pracy i innych form zatrudniania
 • Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa
 • Ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i świadczenia socjalne
 • Ubezpieczenia społeczne i podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 • PFRON (Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych)
 • Świadczenia emerytalno-rentowe
 • Rozliczanie czasu pracy
 • Systemy wynagrodzeń
 • Płace i ewidencja księgowa, lista płac
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych
 • Obsługa informatyczna płac

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku „Kadry i prawo pracy” będzie posiadał wiedzę i umiejętności umożliwiające skuteczne zarządzanie kadrami zgodnie z przepisami prawa pracy. Będzie przygotowany do pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem personelem, prowadzeniem dokumentacji kadrowej, rozliczaniem płac, a także do udzielania porad i wsparcia w kwestiach związanych z prawem pracy.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Kadry i prawo pracy

Zapisz się na studia!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content