Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Integracja sensoryczna - Terapia i Diagnoza SI

Psychologia, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1200 zł

1200 zł

1200 zł

1200 zł

1200 zł

1200 zł

1200 zł

1200 zł

od 1200 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Integracja sensoryczna - Terapia i Diagnoza SI

Psychologia, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czesne: od 1200 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1200 zł / semestr

Koszt całkowity: 3600 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1200 zł / semestr

Koszt całkowity: 3600 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1200 zł / semestr

Koszt całkowity: 3600 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1200 zł / semestr

Koszt całkowity: 3600 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1200 zł / semestr

Koszt całkowity: 3600 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1200 zł / semestr

Koszt całkowity: 3600 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czesne: 1200 zł / semestr

Koszt całkowity: 3600 zł

Data inauguracji: 05.10.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Studia „Integracja sensoryczna – Terapia i Diagnoza SI” mają na celu przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze terapii i diagnozy zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci. Program studiów skupia się na zdobyciu wiedzy z zakresu neurologii dziecięcej, neuropsychologii klinicznej, neurologicznych podstaw integracji sensorycznej oraz terapii neurorozwojowych i wspomagających. Studenci poznają klasyfikację zaburzeń przetwarzania sensorycznego, rozwój ruchowy dziecka oraz logopedyczne aspekty terapii integracji sensorycznej. Praktyczne umiejętności i warsztat pracy terapeuty SI są również istotnym elementem programu studiów.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest poznanie wiedzy i umiejętności w zakresie Integracji Sensorycznej, jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka. Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka.

Adresaci

Studia „Integracja sensoryczna – Terapia i Diagnoza SI” skierowane są do osób zainteresowanych pracą z dziećmi i terapią zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Adresatami studiów są zarówno osoby, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w obszarze terapii SI, jak i ci, którzy już posiadają doświadczenie w pracy z dziećmi i chcą poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę w tym konkretnym obszarze. Studia są dedykowane terapeutom, pedagogom, logopedom oraz innym specjalistom pracującym z dziećmi z różnymi deficytami.

Wykładowcy

Wykładowcy na studiach „Integracja sensoryczna – Terapia i Diagnoza SI” to doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści z zakresu integracji sensorycznej oraz terapii zaburzeń przetwarzania sensorycznego. Kadra dydaktyczna składa się zarówno z praktyków, którzy aktywnie działają w obszarze terapii SI, jak i z naukowców posiadających wiedzę teoretyczną i badawczą w tej dziedzinie. Wykładowcy posiadają szeroką wiedzę praktyczną i doświadczenie w pracy z dziećmi z różnymi deficytami oraz umiejętność przekazania tej wiedzy i doświadczenia studentom. Ich celem jest przekazanie aktualnej wiedzy, praktycznych umiejętności i technik terapeutycznych, a także wsparcie studentów w rozwoju ich kompetencji terapeutycznych.

Zagadnienia programowe

 • Neurologia dziecięca
 • Neuropsychologia kliniczna
 • Budowa i funkcjonowanie zmysłów aspekt medyczny – równowaga, wzrok, słuch, dotyk, smak
 • Neurologiczne podstawy integracji sensorycznej
 • Terapie neurorozwojowe i wspomagające
 • Klasyfikacja zaburzeń przetwarzania sensorycznego
 • Rozwój ruchowy dziecka od 0 do 3 roku życia, w tym MFRD, SCHOPLE
 • Logopedyczne aspekty terapii integracji sensorycznej
 • Sala doświadczania świata
 • Warsztat pracy terapeuty SI
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
 • Poradnictwo i orzecznictwo psychopedagogiczne dla osób z zaburzeniami rozwoju
 • Diagnoza i terapia SI u dzieci z różnymi deficytami (różne niepełnosprawności)
 • Programowanie terapii w zaburzeniach integracji sensorycznej
 • Stymulacja polisensoryczna
 • Wpływ zaburzeń SI na życie emocjonalne i społeczne dziecka oraz na jego umiejętności szkolne
 • Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne i psychologiczno-pedagogiczne
 • Arkusz obserwacji integracji sensorycznej

Sylwetka absolwenta

Głównym celem studiów „Integracja sensoryczna – Terapia i Diagnoza SI” jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnej pracy w obszarze terapii i diagnozy zaburzeń przetwarzania sensorycznego u dzieci. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu neurologii dziecięcej, neuropsychologii klinicznej, terapii neurorozwojowych i wspomagających oraz innych aspektów związanych z integracją sensoryczną. Studia mają na celu rozwinięcie umiejętności diagnozowania, planowania i realizacji terapii, a także umożliwienie absolwentom prowadzenia efektywnych działań terapeutycznych i wspierających w pracy z dziećmi z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne dla osób planujących podjęcie pracy w szkolnictwie.
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Integracja sensoryczna - Terapia i Diagnoza SI

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content