Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

23.11, 24.11 - Biuro Rekrutacji czynne w godz. 9:00-17:00

Studia podyplomowe

Inspektor ochrony danych osobowych

Biznes, Prawo, Administracja

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

od 1350 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

O kierunku

Inspektor ochrony danych osobowych

Biznes, Prawo, Administracja

Czesne: od 1350 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 10.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 10.2023

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 10.2023

Rekrutacja do: 05.01.2024

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Studia „Inspektor ochrony danych osobowych” mają na celu przygotowanie absolwentów do zawodu inspektora ochrony danych osobowych, który zajmuje się zapewnianiem ochrony danych osobowych i przestrzeganiem przepisów związanych z prywatnością. Program studiów skupia się na zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, prawem do prywatności, regulacjami prawno-administracyjnymi i odpowiedzialnością karną w kontekście ochrony danych osobowych. Studenci zdobywają wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie tworzenia i stosowania procedur ochrony danych, dokumentacji związanej z danymi osobowymi oraz zarządzania jakością w ochronie danych osobowych.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Głównym celem studiów „Inspektor ochrony danych osobowych” jest przygotowanie absolwentów do pełnienia roli inspektora ochrony danych osobowych. Studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, procedur i praktyk związanych z zarządzaniem danymi, tworzenia dokumentacji oraz przeprowadzania kontroli zgodności z przepisami o ochronie danych. Studia mają na celu rozwinięcie umiejętności analitycznych, interpretacyjnych i komunikacyjnych w kontekście ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów prawnych w tej dziedzinie.

Adresaci

Studia „Inspektor ochrony danych osobowych” są dedykowane osobom zainteresowanym pracą w obszarze ochrony danych osobowych i prywatności. Adresatami studiów są również osoby związane z instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym, które odpowiedzialne są za przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Studia skierowane są zarówno do osób z doświadczeniem w obszarze ochrony danych, jak i do tych, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tej dziedzinie.

Wykładowcy

Wykłady i zajęcia praktyczne są prowadzone przez doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych. Kadra dydaktyczna składa się zarówno z praktyków, którzy aktywnie działają w obszarze ochrony danych osobowych, jak i z naukowców posiadających wiedzę teoretyczną i badawczą w tej dziedzinie. Wykładowcy mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z ochroną danych osobowych, a także dzielenie się swoimi doświadczeniami zawodowymi związanych z ochroną danych.

Zagadnienia programowe

 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych
 • Kształtowanie się systemu ochrony danych osobowych
 • Struktura organizacyjna systemu ochrony danych osobowych
 • Zasady ochrony danych osobowych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego
 • Regulacje prawne: krajowe, europejskie i międzynarodowe w zakresie ochrony danych osobowych
 • Odpowiedzialność karna związana z ochroną danych osobowych
 • Tajemnica zawodowa
 • Tajemnica podatkowa, ubezpieczeniowa, w służbie zdrowia
 • Dokumentacja z zakresu danych osobowych
 • Urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jego zadania
 • Kontrole GIODO: zakres, treści, obowiązki kontrolowanych
 • Prawa, obowiązki, odpowiedzialność administratora danych osobowych
 • Systemy zarządzania jakością w ochronie danych osobowych

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów „Inspektor ochrony danych osobowych” posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ochrony danych osobowych, przepisów prawnych związanych z prywatnością oraz tworzenia i stosowania procedur ochrony danych. Posiada umiejętności analizy i interpretacji przepisów prawnych dotyczących ochrony danych, tworzenia dokumentacji związanej z danymi osobowymi oraz przeprowadzania kontroli zgodności. Absolwent potrafi podejmować decyzje zgodnie z obowiązującymi regulacjami i jest świadomy odpowiedzialności związanej z ochroną danych osobowych.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Inspektor ochrony danych osobowych

Zapisz się na studia!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content