Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Inspektor ochrony danych osobowych

Biznes, Prawo, Administracja

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

1350 zł

od 1350 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Inspektor ochrony danych osobowych

Biznes, Prawo, Administracja

Czesne: od 1350 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 05.10.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 05.10.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 05.10.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 05.10.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 05.10.2024

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 05.10.2024

Czesne: 1350 zł / semestr

Koszt całkowity: 2700 zł

Data inauguracji: 05.10.2024

Rekrutacja do: 23.08.2024

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Studia „Inspektor ochrony danych osobowych” mają na celu przygotowanie absolwentów do zawodu inspektora ochrony danych osobowych, który zajmuje się zapewnianiem ochrony danych osobowych i przestrzeganiem przepisów związanych z prywatnością. Program studiów skupia się na zagadnieniach związanych z ochroną danych osobowych, prawem do prywatności, regulacjami prawno-administracyjnymi i odpowiedzialnością karną w kontekście ochrony danych osobowych. Studenci zdobywają wiedzę praktyczną i teoretyczną w zakresie tworzenia i stosowania procedur ochrony danych, dokumentacji związanej z danymi osobowymi oraz zarządzania jakością w ochronie danych osobowych.

Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu objęła patronat nad I Ogólnopolską Konferencją Prawa EUST „Od destrukcji, ku nowoczesnemu wymiarowi sprawiedliwości”, która odbyła się w Europejskiej Uczelni Społeczno-Technicznej w Radomiu.

To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło wybitnych specjalistów z różnych dziedzin prawa, gotowych podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat stanu współczesnego wymiaru sprawiedliwości i perspektyw na przyszłość

Nasi Goście mieli okazję wysłuchać prelekcji prowadzonych przez takie autorytety jak dr hab. Mirosław Wyrzykowski, prof. UW, Wiceministra Sprawiedliwości Maria Ejchart, SSA Dorota Gierczak, SSO Waldemar Żurek, SSO Piotr Gąciarek, SSO dr n. pr. Maciej Ferek, czy adw. Michał Wawrykiewicz, którzy podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat kluczowych kwestii obecnej rzeczywistości prawnej.

Dziękujemy również dr n. med. Renacie Chrzan oraz mgr inż. Joannie Krzyżanowskiej i dr Małgorzacie Sitarczyk za ich cenne prezentacje i wkład w nasze dyskusje na temat różnorodnych aspektów prawa.

Dodatkowo, przerwy w programie stanowiły doskonałą okazję do nawiązania wartościowych kontaktów oraz inspirujących rozmów z innymi profesjonalistami z branży prawniczej.
Zapraszamy do przejrzenia zdjęć oraz do odwiedzenia strony naszej Uczelni, gdzie znajdziecie więcej informacji na temat naszych działań oraz oferty edukacyjnej.

Dziękujemy wszystkim Uczestnikom, Prelegentom i Partnerom za udział i wkład w to wyjątkowe wydarzenie! 🤎

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Głównym celem studiów „Inspektor ochrony danych osobowych” jest przygotowanie absolwentów do pełnienia roli inspektora ochrony danych osobowych. Studenci zdobywają kompleksową wiedzę z zakresu przepisów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych, procedur i praktyk związanych z zarządzaniem danymi, tworzenia dokumentacji oraz przeprowadzania kontroli zgodności z przepisami o ochronie danych. Studia mają na celu rozwinięcie umiejętności analitycznych, interpretacyjnych i komunikacyjnych w kontekście ochrony danych osobowych oraz odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów prawnych w tej dziedzinie.

Adresaci

Studia „Inspektor ochrony danych osobowych” są dedykowane osobom zainteresowanym pracą w obszarze ochrony danych osobowych i prywatności. Adresatami studiów są również osoby związane z instytucjami publicznymi i sektorem prywatnym, które odpowiedzialne są za przestrzeganie przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Studia skierowane są zarówno do osób z doświadczeniem w obszarze ochrony danych, jak i do tych, które dopiero rozpoczynają swoją karierę w tej dziedzinie.

Wykładowcy

Wykłady i zajęcia praktyczne są prowadzone przez doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych. Kadra dydaktyczna składa się zarówno z praktyków, którzy aktywnie działają w obszarze ochrony danych osobowych, jak i z naukowców posiadających wiedzę teoretyczną i badawczą w tej dziedzinie. Wykładowcy mają na celu przekazanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności związanych z ochroną danych osobowych, a także dzielenie się swoimi doświadczeniami zawodowymi związanych z ochroną danych.

Zagadnienia programowe

 • Ochrona danych osobowych
 • Prawo do prywatności i ochrona danych osobowych
 • Kształtowanie się systemu ochrony danych osobowych
 • Struktura organizacyjna systemu ochrony danych osobowych
 • Zasady ochrony danych osobowych w działalności instytucji publicznych i sektora prywatnego
 • Regulacje prawne: krajowe, europejskie i międzynarodowe w zakresie ochrony danych osobowych
 • Odpowiedzialność karna związana z ochroną danych osobowych
 • Tajemnica zawodowa
 • Tajemnica podatkowa, ubezpieczeniowa, w służbie zdrowia
 • Dokumentacja z zakresu danych osobowych
 • Urząd Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i jego zadania
 • Kontrole GIODO: zakres, treści, obowiązki kontrolowanych
 • Prawa, obowiązki, odpowiedzialność administratora danych osobowych
 • Systemy zarządzania jakością w ochronie danych osobowych

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów „Inspektor ochrony danych osobowych” posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu ochrony danych osobowych, przepisów prawnych związanych z prywatnością oraz tworzenia i stosowania procedur ochrony danych. Posiada umiejętności analizy i interpretacji przepisów prawnych dotyczących ochrony danych, tworzenia dokumentacji związanej z danymi osobowymi oraz przeprowadzania kontroli zgodności. Absolwent potrafi podejmować decyzje zgodnie z obowiązującymi regulacjami i jest świadomy odpowiedzialności związanej z ochroną danych osobowych.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Inspektor ochrony danych osobowych

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content