Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Edukacja integracyjna i włączająca

Psychologia, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

1000 zł

od 1000 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Edukacja integracyjna i włączająca

Psychologia, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czesne: od 1000 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 14.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 14.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 14.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 14.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 14.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 14.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czesne: 1000 zł / semestr

Koszt całkowity: 3000 zł

Data inauguracji: 14.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Rekrutacja do: 16.08.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Studia Edukacja integracyjna i włączająca skupiają się na przygotowaniu absolwentów do pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych i specjalnych. Program studiów obejmuje zagadnienia z psychologii klinicznej, terapii pedagogicznej, resocjalizacji, socjoterapii oraz edukacji integracyjnej i włączającej. Studenci zdobędą umiejętności w zakresie pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, niedostosowanymi społecznie, uczniami z zaburzeniami mowy, emocjonalnymi i psychicznymi, niepełnosprawnymi intelektualnie, niewidomymi, słabowidzącymi, przewlekle chorymi, z niepełnosprawnością ruchową oraz uczniami z autyzmem.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów Edukacja integracyjna i włączająca jest przygotowanie absolwentów do profesjonalnej pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Studia mają na celu rozwinięcie umiejętności diagnozowania i tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, zdobycie wiedzy z zakresu terapii pedagogicznej oraz rozwoju kompetencji w pracy z różnorodnymi grupami uczniów. Studenci będą rozwijać umiejętności interpersonalne, empatię oraz umiejętność pracy zespołowej, aby skutecznie wspierać rozwój i edukację uczniów o różnorodnych potrzebach.

Adresaci

Studia Edukacja integracyjna i włączająca są przeznaczone dla osób zainteresowanych pracą z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zagadnieniami związanymi z edukacją integracyjną i włączającą. Adresatami studiów mogą być przyszli pedagodzy, terapeuci pedagogiczni, specjaliści ds. edukacji specjalnej oraz osoby zainteresowane rozwojem kompetencji w obszarze pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Studia są odpowiednie dla osób empatycznych, cierpliwych i gotowych do wspierania rozwoju i edukacji wszystkich uczniów, niezależnie od ich indywidualnych potrzeb.

Wykładowcy

W trakcie studiów Edukacja integracyjna i włączająca zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, specjalistów z dziedziny edukacji specjalnej, psychologii, pedagogiki terapeutycznej oraz innych powiązanych obszarów. Wykładowcy posiadają wiedzę teoretyczną i praktyczną oraz bogate doświadczenie zawodowe, co umożliwia im przekazywanie aktualnych informacji i praktycznych umiejętności. Dzięki temu studenci mają możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy i rozwinięcia praktycznych umiejętności, które są istotne w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zagadnienia programowe

 • Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
 • Terapia pedagogiczna
 • Resocjalizacja i socjoterapia
 • Edukacja integracyjna i włączająca
 • Metodyka pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie
 • Pedagogika terapeutyczna
 • Pedagogika specjalna
 • Modele pomocy uczniom o specjalnych potrzebach, w tym zdolnym
 • Konstruowanie indywidualnych programów
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami mowy
 • Kompetencje pedagoga specjalnego
 • Podstawy języka migowego i alfabetu Lorma
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z zaburzeniami emocjonalnymi i psychicznymi
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metodyka pracy z uczniem niesłyszącym i słabosłyszącym
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
 • Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna ucznia niepełnosprawnego i jego potrzeb
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem niewidomym i słabowidzącym
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem przewlekle chorym i z niepełnosprawnością ruchową
 • Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia z autyzmem
 • Metodyka pracy edukacyjno-terapeutycznej z uczniem z trudnościami w uczeniu się
 • Tyflopedagogika
 • Surdopedagogika

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów Edukacja integracyjna i włączająca będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z uczniami o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Będzie przygotowany do diagnozowania i oceny funkcjonowania uczniów, tworzenia indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, prowadzenia terapii pedagogicznej oraz wspierania rodzin uczniów. Absolwent będzie kompetentny w pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, uczniami z zaburzeniami mowy, emocjonalnymi i psychicznymi, niepełnosprawnymi intelektualnie, niewidomymi, słabowidzącymi, przewlekle chorymi, z niepełnosprawnością ruchową oraz uczniami z autyzmem.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne.
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Edukacja integracyjna i włączająca

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content