Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Psychologia, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1150 zł

1150 zł

1150 zł

1150 zł

1150 zł

1150 zł

1150 zł

1150 zł

od 1150 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Psychologia, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czesne: od 1150 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1150 zł / semestr

Koszt całkowity: 3450 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1150 zł / semestr

Koszt całkowity: 3450 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1150 zł / semestr

Koszt całkowity: 3450 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1150 zł / semestr

Koszt całkowity: 3450 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1150 zł / semestr

Koszt całkowity: 3450 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1150 zł / semestr

Koszt całkowity: 3450 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czesne: 1150 zł / semestr

Koszt całkowity: 3450 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Rekrutacja do: 16.08.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Studia Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu są skierowane do osób zainteresowanych zdobywaniem wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń. Program studiów skupia się na teoretycznych podstawach autystycznego spektrum zaburzeń, diagnozie i ocenie funkcjonowania osób z autyzmem oraz metodach terapii, edukacji i wsparcia osób z autyzmem. Studenci zdobędą umiejętności pisania programów edukacyjno-terapeutycznych, pracy z rodziną osób z autyzmem, analizy i terapii zachowań trudnych oraz komunikacji alternatywnej i wspomagającej.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu jest przygotowanie absolwentów do efektywnej pracy z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń. Program studiów ma na celu:

 • Zapewnienie wiedzy na temat teoretycznych podstaw autystycznego spektrum zaburzeń
 • Przekazanie umiejętności diagnozowania i oceny funkcjonowania osób z autyzmem
 • Wprowadzenie do różnych metod terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Przygotowanie do pracy z rodzinami osób z autyzmem
 • Kształtowanie umiejętności edukacji i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem
 • Wprowadzenie do pisania programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Przygotowanie do pracy z osobami dorosłymi z autyzmem
 • Wykształcenie umiejętności analizy i terapii zachowań trudnych
 • Zdobycie umiejętności komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • Doświadczenie praktyczne w ramach praktyki specjalnościowej

Adresaci

Studia Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu są adresowane do osób zainteresowanych pracą z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń. Program studiów skierowany jest zarówno do osób planujących pracę jako terapeuci, edukatorzy, a także dla osób zainteresowanych rozwojem i doskonaleniem swoich umiejętności w obszarze pracy z osobami z autyzmem. Studia są odpowiednie dla osób empatycznych, zainteresowanych wsparciem i edukacją osób z autyzmem oraz pracą z rodzinami w tym kontekście.

Wykładowcy

Na studiach Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu prowadzone są zajęcia przez doświadczonych specjalistów, ekspertów w dziedzinie autyzmu, edukacji i terapii. Wykładowcy posiadają bogate doświadczenie praktyczne oraz wiedzę z zakresu teorii i badań na temat autystycznego spektrum zaburzeń. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu studenci otrzymują wszechstronne przygotowanie, zdobywając praktyczne umiejętności i wiedzę zgodną z aktualnymi trendami i standardami w pracy z osobami z autyzmem.

Zagadnienia programowe

 • Autystyczne spektrum zaburzeń – podstawy teoretyczne
 • Diagnoza i ocena funkcjonowania osoby z autyzmem
 • Metody terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Praca z rodziną osoby z autyzmem
 • Edukacja i terapia dzieci i młodzieży z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Pisanie programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Praca z osobą dorosłą z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Analiza i terapia zachowań trudnych
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Praktyka specjalnościowa

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami z autystycznego spektrum zaburzeń. Sylwetka absolwenta obejmuje:

 • Zrozumienie teoretycznych podstaw autystycznego spektrum zaburzeń
 • Umiejętność diagnozowania i oceny funkcjonowania osób z autyzmem
 • Znajomość różnych metod terapii osób z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Umiejętność pracy z rodziną osób z autyzmem
 • Wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji i terapii dzieci i młodzieży z autyzmem
 • Umiejętność pisania programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Przygotowanie do pracy z osobami dorosłymi z autystycznego spektrum zaburzeń
 • Zdolność do analizy i terapii zachowań trudnych
 • Umiejętność komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • Doświadczenie praktyczne w ramach praktyki specjalnościowej

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content