Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

23.11, 24.11 - Biuro Rekrutacji czynne w godz. 9:00-17:00

Studia podyplomowe

Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy dla nauczycieli

Studia kwalifikacyjne.

Zdrowie, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

od 1100 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

O kierunku

Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy dla nauczycieli

Zdrowie, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czesne: od 1100 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 23.09.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 23.09.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 23.09.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 23.09.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 23.09.2023

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 23.09.2023

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 23.09.2023

Rekrutacja do: 05.01.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Program studiów jest zgodny z przepisami prawa, w szczególności uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450).

Studia Edukacja dla bezpieczeństwa wraz z kursem Pierwszej pomocy są dedykowane osobom zainteresowanym zdobywaniem wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa oraz udzielania pierwszej pomocy. Program studiów koncentruje się na metodyce i dydaktyce edukacji dla bezpieczeństwa, ochronie ludności, podstawach bezpieczeństwa państwa, systemie obrony cywilnej, zarządzaniu kryzysowym oraz szeroko pojętym bezpieczeństwie zarówno w czasie pokoju, jak i wojny.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem Pierwszej pomocy jest przygotowanie absolwentów do pracy w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Program studiów ma na celu:

 • Zapewnienie wiedzy z zakresu metodyki i dydaktyki edukacji dla bezpieczeństwa
 • Przekazanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy
 • Wprowadzenie do podstaw bezpieczeństwa państwa i systemu obrony cywilnej
 • Zapoznanie z procedurami ochrony przed zagrożeniami w czasie pokoju i wojny
 • Przygotowanie do alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej
 • Kształtowanie umiejętności identyfikowania substancji toksycznych i oznakowania
 • Poznanie struktury Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Wprowadzenie do podstaw zarządzania kryzysowego
 • Zapoznanie z międzynarodowym prawem humanitarnym i prawem ochrony dóbr kultury
 • Przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Zdobycie doświadczenia praktycznego w ramach praktyki pedagogicznej

Adresaci

Studia Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem Pierwszej pomocy są adresowane do osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa oraz pracy w obszarze edukacji, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Program studiów skierowany jest zarówno do osób, które chcą pracować jako nauczyciele edukacji dla bezpieczeństwa, jak i do pracowników instytucji związanych z ochroną bezpieczeństwa państwa oraz służbami ratowniczymi. Studia są odpowiednie dla osób zainteresowanych rozwijaniem kompetencji z zakresu edukacji, bezpieczeństwa i udzielania pierwszej pomocy.

Wykładowcy

Na studiach Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem Pierwszej pomocy prowadzone są zajęcia przez doświadczonych praktyków, ekspertów i specjalistów z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Wykładowcy posiadają wiedzę i doświadczenie związane z praktycznymi aspektami pracy w tych obszarach. Dzięki ich wiedzy i doświadczeniu studenci mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności oraz zrozumienia aktualnych wyzwań i tendencji w dziedzinie edukacji dla bezpieczeństwa.

Zagadnienia programowe

 • Metodyka i dydaktyka edukacji dla bezpieczeństwa
 • Ochrona ludności w ramach powszechnej samoobrony
 • Podstawy bezpieczeństwa państwa
 • Struktura obronności państwa i system obrony cywilnej
 • Ochrona przed skutkami zagrożeń w czasie pokoju
 • Ochrona przed skutkami zagrożeń w czasie wojny
 • Alarmowanie i ostrzeganie ludności cywilnej o zagrożeniach
 • Oznakowanie substancji toksycznych na środkach transportowych i magazynach
 • Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej
 • Podstawy zarządzania kryzysowego
 • Międzynarodowe prawo humanitarne
 • Międzynarodowe prawo ochrony dóbr kultury
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Praktyka pedagogiczna

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem Pierwszej pomocy będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy w obszarze edukacji dla bezpieczeństwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego. Sylwetka absolwenta obejmuje:

 • Znajomość metodyki i dydaktyki edukacji dla bezpieczeństwa
 • Umiejętność udzielania pierwszej pomocy
 • Zrozumienie podstaw bezpieczeństwa państwa i systemu obrony cywilnej
 • Wiedzę na temat ochrony przed zagrożeniami w czasie pokoju i wojny
 • Znajomość procedur alarmowania i ostrzegania ludności cywilnej
 • Umiejętność identyfikowania substancji toksycznych i oznakowania
 • Znajomość struktury Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
 • Podstawy zarządzania kryzysowego
 • Zrozumienie międzynarodowego prawa humanitarnego i prawa ochrony dóbr kultury
 • Umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • Doświadczenie praktyczne w ramach praktyki pedagogicznej

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Edukacja dla bezpieczeństwa z kursem pierwszej pomocy dla nauczycieli

Zapisz się na studia!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content