Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Psychologia, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1200 zł

1200 zł

1200 zł

1200 zł

1200 zł

1200 zł

1200 zł

1200 zł

od 1200 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Psychologia, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czesne: od 1200 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1200 zł / semestr

Koszt całkowity: 3600 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1200 zł / semestr

Koszt całkowity: 3600 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1200 zł / semestr

Koszt całkowity: 3600 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1200 zł / semestr

Koszt całkowity: 3600 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1200 zł / semestr

Koszt całkowity: 3600 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1200 zł / semestr

Koszt całkowity: 3600 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Czesne: 1200 zł / semestr

Koszt całkowity: 3600 zł

Data inauguracji: 21.09.2024 lub dołącz do trwającej edycji

Rekrutacja do: 16.08.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Studia Diagnoza, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są skierowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozy, edukacji i terapii osób z autyzmem. Program studiów koncentruje się na teoretycznych podstawach autystycznego spektrum zaburzeń, diagnozowaniu i ocenie funkcjonowania osób z autyzmem, metodach terapii, pracy z rodzinami dzieci autystycznych, tworzeniu programów edukacyjno-terapeutycznych, komunikacji wspomagającej i alternatywnej, diagnozie całościowych zaburzeń rozwoju oraz wielodyscyplinarnej diagnozie dziecka z autyzmem. Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, a także do wsparcia ich rozwoju i integracji społecznej.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów Diagnoza, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu jest przygotowanie absolwentów do skutecznej pracy z osobami z autyzmem, diagnozowania ich potrzeb, opracowywania odpowiednich programów edukacyjno-terapeutycznych oraz prowadzenia terapii, która wspiera rozwój i integrację społeczną. Program studiów ma na celu:

 • Zapewnienie solidnych podstaw teoretycznych z zakresu autystycznego spektrum zaburzeń
 • Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących diagnozy i oceny funkcjonowania osób z autyzmem
 • Wprowadzenie do różnych metod terapii osób z autyzmem
 • Rozwinięcie umiejętności pracy z rodzinami dzieci autystycznych
 • Zapewnienie praktycznej wiedzy i umiejętności tworzenia programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Przygotowanie do efektywnej pracy z osobą z autyzmem i terapii zachowań trudnych
 • Zdobycie umiejętności komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Umiejętność diagnozowania całościowych zaburzeń rozwoju
 • Wprowadzenie do wielodyscyplinarnej diagnozy dziecka z autyzmem

Adresaci

Studia Diagnoza, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu są dedykowane osobom zainteresowanym pracą z osobami z autyzmem, w tym pedagogom, psychologom, terapeutom, pracownikom socjalnym oraz innym specjalistom zajmującym się diagnozą, edukacją i terapią osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Program studiów skierowany jest zarówno do osób posiadających już doświadczenie w obszarze autyzmu, jak i do tych, którzy chcą rozpocząć pracę w tej dziedzinie i zdobyć odpowiednie kwalifikacje.

Wykładowcy

Na studiach Diagnoza, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie autyzmu, pedagogiki specjalnej, psychologii rozwojowej, pracy socjalnej oraz innych dziedzin związanych z diagnozą, edukacją i terapią osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Wykładowcy są specjalistami w swojej dziedzinie, posiadają praktyczne doświadczenie w pracy z osobami z autyzmem i ich rodzinami, a także umiejętność przekazywania wiedzy i umiejętności w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy. Ich głównym celem jest przygotowanie słuchaczy do skutecznej pracy z osobami z autyzmem oraz wsparcie ich rozwoju i integracji społecznej.

Zagadnienia programowe

 • Teoretyczne podstawy autystycznego spektrum zaburzeń
 • Funkcjonowanie osoby z autyzmem – diagnoza i ocena
 • Metody terapii osób z autyzmem
 • Rodzina dziecka autystycznego
 • Tworzenie programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Praca z osobą z autyzmem
 • Terapia i analiza zachowań trudnych
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju
 • Wielodyscyplinarna diagnoza dziecka z autyzmem

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów Diagnoza, edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnej diagnozy, edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Sylwetka absolwenta obejmuje:

 • Zrozumienie teoretycznych podstaw autystycznego spektrum zaburzeń
 • Umiejętność diagnozowania i oceny funkcjonowania osób z autyzmem
 • Znajomość różnych metod terapii osób z autyzmem
 • Umiejętność pracy z rodzinami dzieci autystycznych
 • Tworzenie programów edukacyjno-terapeutycznych
 • Umiejętność pracy z osobą z autyzmem
 • Terapia i analiza zachowań trudnych
 • Komunikacja wspomagająca i alternatywna
 • Diagnozowanie całościowych zaburzeń rozwoju
 • Umiejętność przeprowadzania wielodyscyplinarnej diagnozy dziecka z autyzmem

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Diagnoza, terapia i edukacja osób ze spektrum autyzmu

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content