Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

23.11, 24.11 - Biuro Rekrutacji czynne w godz. 9:00-17:00

Studia podyplomowe

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Psychologia, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

1100 zł

od 1100 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

O kierunku

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Psychologia, Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czesne: od 1100 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 09.2023 lub dołącz do istniejącej grupy

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 09.2023 lub dołącz do istniejącej grupy

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 09.2023 lub dołącz do istniejącej grupy

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 09.2023 lub dołącz do istniejącej grupy

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 09.2023 lub dołącz do istniejącej grupy

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 09.2023 lub dołącz do istniejącej grupy

Czesne: 1100 zł / semestr

Koszt całkowity: 3300 zł

Data inauguracji: 09.2023 lub dołącz do istniejącej grupy

Rekrutacja do: 05.01.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Studia Diagnoza i terapia pedagogiczna są skierowane do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności z zakresu diagnozy i terapii dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi. Program studiów koncentruje się na naukowych podstawach pedagogiki specjalnej, psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej, pracy socjalnej oraz podstawach prawnych udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Słuchacze zdobywają umiejętności diagnozowania pedagogicznego, terapii pedagogicznej oraz metodyki zajęć terapeutycznych dla dzieci z różnymi zaburzeniami i trudnościami rozwojowymi. Absolwenci tych studiów będą przygotowani do pracy jako specjaliści w dziedzinie diagnozy i terapii pedagogicznej, wspierając rozwój i edukację dzieci z specjalnymi potrzebami.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów Diagnoza i terapia pedagogiczna jest przygotowanie absolwentów do skutecznego diagnozowania i terapii dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi. Program studiów ma na celu:

 • Zapewnienie solidnych podstaw teoretycznych z zakresu pedagogiki specjalnej, psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej oraz pracy socjalnej
 • Przekazanie wiedzy i umiejętności dotyczących diagnozy i terapii pedagogicznej
 • Wprowadzenie do podstaw prawnych udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Rozwinięcie umiejętności pracy z rodzinami uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi
 • Zapewnienie praktycznej wiedzy i umiejętności diagnozowania i terapii dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i trudnościami edukacyjnymi
 • Przygotowanie do prowadzenia terapeutycznych zajęć dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i społecznymi
 • Zdobycie umiejętności rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Wprowadzenie do logopedii i metodyki pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy
 • Zapoznanie z metodami korekcyjno-kompensacyjnymi i wyrównawczymi dla dzieci z trudnościami w nauce matematyki
 • Rozwinięcie umiejętności wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów

Adresaci

Studia Diagnoza i terapia pedagogiczna są dedykowane osobom zainteresowanym pracą z dziećmi i młodzieżą, które mają różnego rodzaju trudności rozwojowe i edukacyjne. Program studiów skierowany jest zarówno do osób związanych z edukacją, takich jak nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, jak również do pracowników socjalnych, terapeutów i innych specjalistów, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy i terapii pedagogicznej. Studia mogą być również odpowiednie dla osób zainteresowanych rozwojem zawodowym w obszarze pedagogiki specjalnej.

Wykładowcy

Na studiach Diagnoza i terapia pedagogiczna zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie pedagogiki specjalnej, psychologii, pracy socjalnej, prawodawstwa edukacyjnego oraz innych dziedzin związanych z diagnozą i terapią pedagogiczną. Wykładowcy są specjalistami w swojej dziedzinie, posiadają praktyczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz posiadają umiejętność przekazywania wiedzy i umiejętności w sposób przystępny i zrozumiały dla słuchaczy. Ich głównym celem jest przygotowanie słuchaczy do skutecznego diagnozowania i terapii, jak również rozwijanie umiejętności analitycznych i praktycznych niezbędnych w pracy z uczniami z różnymi trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi.

Zagadnienia programowe

 • Elementy pedagogiki specjalnej
 • Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 • Wybrane zagadnienia pracy socjalnej
 • Podstawy prawne udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Wspieranie rodzin uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowo-edukacyjnymi
 • Diagnozowanie pedagogiczne
 • Profilaktyka w szkole
 • Terapia pedagogiczna
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Rehabilitacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • Elementy logopedii i fonetyki z metodyką pracy z dzieckiem z zaburzeniami mowy
 • Diagnoza i terapia uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce matematyki
 • Wspomaganie rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów Diagnoza i terapia pedagogiczna będzie posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do skutecznego diagnozowania i terapii dzieci i młodzieży z różnymi trudnościami rozwojowymi i edukacyjnymi. Sylwetka absolwenta obejmuje:

 • Zrozumienie podstaw pedagogiki specjalnej i psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 • Umiejętność diagnozowania pedagogicznego i planowania terapii pedagogicznej
 • Wiedzę na temat pracy socjalnej i jej roli w wspieraniu uczniów ze specjalnymi potrzebami
 • Znajomość podstaw prawnych dotyczących udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Umiejętność prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci z różnymi zaburzeniami i trudnościami rozwojowymi
 • Rehabilitację uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Wiedzę z zakresu logopedii i fonetyki oraz umiejętność pracy z dziećmi z zaburzeniami mowy
 • Diagnozowanie i terapię uczniów z trudnościami w nauce czytania, pisania i matematyki
 • Umiejętność wspomagania rozwoju uzdolnień i zainteresowań uczniów

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Diagnoza i terapia pedagogiczna

Zapisz się na studia!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content