Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

Nabór TRWA cały rok! Zapisz się do nowej edycji lub dołącz do istniejącej grupy!

Studia podyplomowe

Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynku

Zarządzanie, Biznes, Prawo

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 2050 zł

2050 zł

2050 zł

1800 zł

2050 zł

2050 zł

2050 zł

2050 zł

od 2050 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka
absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

Zapisz się

O kierunku

Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynku

Zarządzanie, Biznes, Prawo

Czesne: od 2050 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 2050 zł / semestr

Koszt całkowity: 4100 zł

Data inauguracji: 11.05.2024 lub dołącz do edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 2050 zł / semestr

Koszt całkowity: 4100 zł

Data inauguracji: 11.05.2024 lub dołącz do edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 2050 zł / semestr

Koszt całkowity: 4100 zł

Data inauguracji: 11.05.2024 lub dołącz do edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 2050 zł / semestr

Koszt całkowity: 4100 zł

Data inauguracji: 11.05.2024 lub dołącz do edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 2050 zł / semestr

Koszt całkowity: 4100 zł

Data inauguracji: 11.05.2024 lub dołącz do edycji

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1800 zł / semestr

Koszt całkowity: 3600 zł

Data inauguracji: 11.05.2024 lub dołącz do edycji

Czesne: 2050 zł / semestr

Koszt całkowity: 4100 zł

Data inauguracji: 11.05.2024 lub dołącz do edycji

Rekrutacja do: 18.06.2024

Czas trwania: 2 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia 100% online, Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Dla pośredników i zarządców nieruchomości 10% zniżki

Studia Certyfikacja i audyt energetyczny budynku zapewniają kompleksowe przygotowanie w zakresie oceny efektywności energetycznej budynków oraz procesu certyfikacji. Program studiów koncentruje się na zagadnieniach związanych z charakterystyką budynku, budownictwem energooszczędnym, audytem energetycznym budynku oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Absolwenci tych studiów będą mogli wystawiać świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.Wiosną 2023 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, która wprowadzi zmiany w zakresie obowiązku uzyskania świadectwa energetycznego. Kto będzie teraz objęty tym obowiązkiem i ile to kosztuje? Jakie są konsekwencje braku świadectwa energetycznego?Obecnie w Polsce świadectwa energetyczne są obowiązkowe dla budynków wybudowanych po 2009 roku. Jednak nowelizacja wprowadza obowiązek uzyskania świadectwa dla każdego budynku, w tym również tych wybudowanych przed 2009 rokiem. Najważniejsze zmiany to:

 • Obowiązkowe świadectwo energetyczne dla inwestorów indywidualnych. Kopia świadectwa będzie musiała być dołączona do zawiadomienia o ukończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie.
 • Obowiązkowe świadectwo energetyczne dla budynków wybudowanych przed 2009 rokiem w przypadku modernizacji.
 • Obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej od 28 kwietnia tego roku trzeba dołączać w przypadku sprzedaży mieszkań, domów na rynku wtórnym oraz pierwotnymi wynajmu mieszkań i domów na rynku wtórnym.

W przypadku niedołączenia świadectwa energetycznego np. przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, właściciel nieruchomości będzie narażony na karę grzywny, której górna granica nie została określona w ustawie. Za składanie fałszywych oświadczeń odpowiedzialność karana będzie audytor energetyczny.

Podczas zajęć słuchacze będą zapoznawać się z tematami związanymi z energią odnawialną (takimi jak geotermalna, słoneczna, wiatru, wody, rośliny energetyczne), rodzajami systemów ogrzewania pomieszczeń i wody użytkowej (np. kolektory słoneczne, pompy ciepła, energia jądrowa), zasobami paliwowymi oraz nowoczesnymi technologiami energetycznymi. Omówione zostaną również kwestie dotyczące taryf energii elektrycznej i gazu, racjonalizacji użytkowania energii, zasad działania rynków energii, prawa budowlanego i energetycznego, energooszczędności, formalno-prawnych aspektów oceny energetycznej budynków obowiązujących w Polsce i UE, doradztwa energetycznego, audytów energetycznych i remontowych, oceny alternatywnych źródeł energii do ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę, a także zarządzania energią w budynkach i wykonywania szkoleniowych świadectw energetycznych dla budynków i lokali mieszkalnych.

Partner kierunku:
Stowarzyszenie Profesjonalistów Runku Nieruchomości Polski Centralnej.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów Certyfikacja i audyt energetyczny budynku jest przygotowanie absolwentów do wykonywania zawodu audytora energetycznego i certyfikatora budynków. Program studiów ma na celu:

 • Zapewnienie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu audytu energetycznego budynku
 • Przygotowanie do przeprowadzania profesjonalnych audytów energetycznych i opracowywania raportów audytowych
 • Zdobycie umiejętności oceny efektywności energetycznej budynków oraz proponowania rozwiązań poprawiających ich efektywność
 • Poszerzenie wiedzy na temat budownictwa energooszczędnego i wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Przekazanie umiejętności stosowania odpowiednich narzędzi i metodologii w procesie certyfikacji budynków

Adresaci

Studia Certyfikacja i audyt energetyczny budynku są dedykowane osobom zainteresowanym pracą w dziedzinie efektywności energetycznej budynków oraz procesu certyfikacji. Studia kierowane są zarówno do absolwentów kierunków technicznych, którzy chcą specjalizować się w zakresie oceny efektywności energetycznej budynków, jak i do profesjonalistów pracujących już w branży budowlanej, którzy pragną zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w dziedzinie audytu energetycznego i certyfikacji budynków.

Wykładowcy

Na studiach Certyfikacja i audyt energetyczny budynku zajęcia prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, którzy są specjalistami w dziedzinie efektywności energetycznej budynków, audytu energetycznego i certyfikacji. Wykładowcy posiadają praktyczne doświadczenie i są ekspertami w swojej dziedzinie. Dzięki temu słuchacze mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności od praktyków, którzy przekazują aktualne informacje i najlepsze praktyki z branży.

Zagadnienia programowe

 • Charakterystyka budynku
 • Budownictwo energooszczędne
 • Audyt energetyczny budynku
 • Odnawialne źródła energii

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów Certyfikacja i audyt energetyczny budynku posiadać będzie wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu audytora energetycznego i certyfikatora budynków. Sylwetka absolwenta obejmuje:

 • Znajomość procesu audytu energetycznego budynku oraz oceny efektywności energetycznej
 • Umiejętność przeprowadzania audytów energetycznych budynków i opracowywania raportów audytowych
 • Znajomość zasad i procedur certyfikacji budynków pod kątem efektywności energetycznej
 • Wiedzę na temat rozwiązań z zakresu budownictwa energooszczędnego
 • Umiejętność identyfikowania i proponowania rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (I lub II stopnia)
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Certyfikacja i Audyt Energetyczny Budynku

Zapisz się na studia!

Podaj wynik 2+2= *
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content