Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Menu

14.08.2023r. - Biuro Rekrutacji będzie nieczynne

23.11, 24.11 - Biuro Rekrutacji czynne w godz. 9:00-17:00

Studia podyplomowe

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Studia kwalifikacyjne.

Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

od 1050 zł

1050 zł

1050 zł

1050 zł

1050 zł

1050 zł

1050 zł

1050 zł

od 1050 zł

czesne / semestr

O kierunku

Cel studiów

Adresaci

Wykładowcy

Zagadnienia programowe

Sylwetka absolwenta

Opłaty, dokumenty i informacje

Polecane przez słuchaczy

O kierunku

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Pedagogika, Dla Nauczycieli

Czesne: od 1050 zł / semestr

Data inauguracji: wybierz miasto poniżej

Czesne: 1050 zł / semestr

Koszt całkowity: 3150 zł

Data inauguracji: 23.09.23

Bieżąca obsługa słuchacza: 607 853 223

Czesne: 1050 zł / semestr

Koszt całkowity: 3150 zł

Data inauguracji: 23.09.23

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 995 800

Czesne: 1050 zł / semestr

Koszt całkowity: 3150 zł

Data inauguracji: 23.09.23

Bieżąca obsługa słuchacza: 533 274 001

Czesne: 1050 zł / semestr

Koszt całkowity: 3150 zł

Data inauguracji: 23.09.23

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 440 040

Czesne: 1050 zł / semestr

Koszt całkowity: 3150 zł

Data inauguracji: 23.09.23

Bieżąca obsługa słuchacza: 727 500 532

Czesne: 1050 zł / semestr

Koszt całkowity: 3150 zł

Data inauguracji: 23.09.23

Czesne: 1050 zł / semestr

Koszt całkowity: 3150 zł

Data inauguracji: 23.09.23

Rekrutacja do: 05.01.2024

Czas trwania: 3 semestry

Tryb studiów do wyboru: Zajęcia na Uczelni, Zajęcia hybrydowe - łączone na Uczelni i online

Wybierz miasto, aby sprawdzić czesne i datę inauguracji

Wzór Twojego Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych
w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu

Projekt przyszłego rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli nie oznacza dla obecnych nauczycieli utraty kwalifikacji. Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy od dnia 3 sierpnia 2019 roku nauczycielskie studia podyplomowe prowadzi zgodnie z rozporządzeniem, w którym określone zostały nowe standardy kształcenia nauczycieli.

Studia na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa są dedykowane osobom zainteresowanym profesjonalną pracą w dziedzinie gromadzenia, zarządzania i udostępniania informacji w różnorodnych instytucjach bibliotecznych, informacyjnych i kulturalnych. Program studiów zapewnia kompleksową edukację w obszarze bibliotekoznawstwa, informacji naukowej, technologii informacyjnych i innych dziedzin powiązanych z pracą w bibliotekach i ośrodkach informacyjnych.

Słuchacze nauczają się podstawowych aspektów bibliotekoznawstwa, takich jak historia książki i bibliotek, wiedza o czytelnictwie, zarządzanie zbiorami bibliotecznymi, metodyka pracy z czytelnikiem, zagadnienia edytorskie oraz bibliografia. Zajmują się także opracowywaniem formalnym i rzeczowym materiałów bibliotecznych oraz poznają systemy zarządzania treścią. Uczą się również organizacji i zarządzania bibliotekami różnych typów, w tym bibliotekami publicznymi, szkolnymi, akademickimi i specjalnymi.

Program studiów obejmuje także zagadnienia związane z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, takimi jak internetowe bazy danych, wyszukiwarki, systemy biblioteczne oraz webwriting. Słuchacze zdobywają umiejętność korzystania z tych narzędzi w celu efektywnego wyszukiwania, gromadzenia i udostępniania informacji.

W ramach studiów poświęca się również uwagę aspektom prawnym i etycznym związanym z pracą w dziedzinie informacji naukowej i bibliotekarstwa. Słuchacze poznają prawo autorskie, ochronę danych osobowych oraz zasady etyki zawodowej w kontekście pracy bibliotekarza.

Jednym z ważnych elementów studiów jest zdobywanie praktycznych doświadczeń w bibliotekach i ośrodkach informacyjnych. Słuchacze mają możliwość odbycia praktyk, uczestniczenia w projektach badawczych oraz realizacji własnych projektów związanych z zarządzaniem informacją.

Całościowo, studia na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa dają solidne przygotowanie teoretyczne i praktyczne, umożliwiające absolwentom pełnienie zawodowej roli bibliotekarza i specjalisty ds. informacji naukowej. Absolwenci są wyposażeni w niezbędne umiejętności, wiedzę i narzędzia do profesjonalnego zarządzania informacją, wspierania procesów edukacyjnych, naukowych i kulturalnych, oraz przyczyniania się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.

Realizowane tryby Studiów Podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu:

Weekendowe (Zajęcia 100% online) to forma kształcenia, która pozwala na zdobycie wykształcenia lub podniesienie kwalifikacji zawodowych przez internet, bez konieczności uczestniczenia w zajęciach stacjonarnych. Oznacza to, że słuchacze mogą uczyć się w dowolnym miejscu, korzystając z platformy e-learningowej, na której znajdują się materiały dydaktyczne, nagrania z zajęć i zadania do wykonania. Studenci mają również możliwość kontaktu z wykładowcami i innymi studentami przez komunikatory.

Weekendowe (Zajęcia hybrydowe – łączone na Uczelni i online) to forma kształcenia, która łączy w sobie elementy nauki stacjonarnej i zdalnej. Oznacza to, że słuchacze mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie uczelni lub przez internet, w zależności od rodzaju zajęć i decyzji władz uczelni. Zazwyczaj wykłady dla dużej liczby studentów odbywają się w formie zdalnej, a ćwiczenia – w formie stacjonarnej.

Weekendowe (Zajęcia na Uczelni) to forma kształcenia, która polega na tym, że słuchacze uczestniczą w zajęciach w siedzibie uczelni, ale tylko w weekendy, czyli w soboty i niedziele. Zajęcia mogą obejmować wykłady i ćwiczenia, prowadzone przez wykładowców. 

W razie pytań zadzwoń

Cel studiów

Celem studiów na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jest przygotowanie absolwentów do zawodowej i kompetentnej pracy w obszarze gromadzenia, zarządzania i udostępniania informacji w różnych instytucjach bibliotecznych, informacyjnych i kulturalnych. Program studiów ma na celu dostarczenie wiedzy, umiejętności i narzędzi niezbędnych do profesjonalnego pełnienia roli bibliotekarza oraz specjalisty ds. informacji naukowej.

Słuchacze zdobywają wszechstronną wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, zarządzania zbiorami, katalogowania, metadanych, organizacji informacji oraz rozwoju usług bibliotecznych. Mają również możliwość pogłębienia wiedzy w dziedzinach takich jak bibliotekarstwo szkolne, akademickie, specjalne czy naukowe, dostosowując program studiów do swoich zainteresowań.

Celem studiów jest także rozwijanie umiejętności pracy z czytelnikiem, doradztwa informacyjnego, komunikacji interpersonalnej oraz obsługi użytkowników bibliotek. Słuchacze uczą się efektywnego wyszukiwania informacji, selekcji i oceny materiałów, a także tworzenia różnorodnych form działalności bibliotecznej, takich jak wystawy, warsztaty czy spotkania autorskie.

W ramach studiów kładzie się także nacisk na rozwój umiejętności technologicznych, takich jak korzystanie z systemów zarządzania bibliotekami, baz danych, narzędzi internetowych oraz nowoczesnych technologii informacyjnych. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu digitalizacji zbiorów, tworzenia repozytoriów cyfrowych i udostępniania zasobów informacyjnych w formie elektronicznej.

Kolejnym celem studiów jest kształtowanie świadomości etycznej i prawnej związanej z pracą w obszarze informacji naukowej i bibliotecznej. Słuchacze poznają zasady etyki zawodowej, prawo autorskie, ochronę danych osobowych oraz regulacje dotyczące dostępu do informacji.

Całościowo, celem studiów na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa jest zapewnienie słuchaczom solidnej podstawy teoretycznej, praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu zarządzania informacją, aby mogli skutecznie obsługiwać i udostępniać zasoby informacyjne, wspierać procesy nauki, edukacji i kultury, oraz przyczyniać się do rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy.

Adresaci

Adresatami studiów na kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa są osoby zainteresowane pracą w bibliotekach, instytucjach kulturalnych, naukowych oraz wszystkich obszarach związanych z gromadzeniem, zarządzaniem i udostępnianiem informacji.

Studia są dedykowane przede wszystkim osobom, które:
 • Pasjonują się książkami, czytelnictwem i historią książki i bibliotek.
 • Interesują się wiedzą o czytelnictwie oraz mają umiejętność pracy z czytelnikiem.
 • Chcą zdobyć wiedzę z zakresu zarządzania zbiorami bibliotecznymi oraz podstawami wiedzy o bibliotece.
 • Interesują się zagadnieniami edytorskimi i designem książki.
 • Chcą rozwijać umiejętności w zakresie bibliografii oraz opracowania formalnego i rzeczowego wzorów bibliotecznych.
 • Chcą poznać systemy zarządzania treścią oraz metodykę pracy nauczyciela bibliotekarza.
 • Zainteresowane są rolą biblioteki w systemie edukacji i kultury.
 • Chcą poznać zasady ochrony zbiorów bibliotecznych oraz funkcjonowanie systemów bibliotecznych.
 • Zainteresowane są organizacją i zarządzaniem bibliotekami różnego typu.
 • Chcą zdobyć umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu bibliotecznego oraz webwritingu.
 • Chcą zdobyć praktyczne doświadczenie w pracy w bibliotece.


Studia na tym kierunku pozwalają absolwentom zdobyć wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do pracy w zawodzie bibliotekarza, a także rozwijać się w obszarze zarządzania i udostępniania informacji. Absolwenci mogą pracować w różnych typach bibliotek, instytucjach kulturalnych, redakcjach wydawniczych, firmach zajmujących się zarządzaniem treścią oraz w innych miejscach, gdzie istnieje potrzeba profesjonalnej obsługi informacji naukowej i bibliotecznej.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzą doświadczeni praktycy, eksperci i specjaliści z zakresu coachingu.

Zagadnienia programowe

 • Historia książki i bibliotek
 • Wiedza o czytelnictwie
 • Bibliotekarstwo – zarządzanie zbiorami
 • Podstawy wiedzy o bibliotece
 • Metodyka pracy z czytelnikiem
 • Zagadnienia edytorskie i design książki
 • Bibliografia
 • Bibliotekarstwo – opracowanie formalne wzorów
 • Systemy zarządzania treścią
 • Metodyka pracy nauczyciela bibliotekarza
 • Biblioteka w systemie edukacji i kultury
 • Bibliotekarstwo – opracowanie rzeczowe wzorów
 • Ochrona zbiorów bibliotecznych
 • Systemy biblioteczne
 • Organizacja i zarządzanie bibliotekami różnego typu
 • Zarządzanie i marketing biblioteczny
 • Webwriting
 • Praktyka

Sylwetka absolwenta

Sylwetka absolwenta kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa obejmuje osoby, które posiadają szeroką wiedzę i umiejętności z zakresu gromadzenia, zarządzania i udostępniania informacji w bibliotekach oraz innych instytucjach kulturalnych i naukowych. Absolwenci są przygotowani do pracy w różnych typach bibliotek, archiwach, muzeach, ośrodkach informacji oraz innych miejscach, gdzie istnieje potrzeba profesjonalnej obsługi i udostępniania zasobów informacyjnych.

Posiadający wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, absolwenci są specjalistami w organizacji i zarządzaniu zbiorami bibliotecznymi, katalogowaniu materiałów, opracowywaniu metadanych oraz tworzeniu systemów informacyjnych. Posiadają również umiejętność efektywnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach oraz analizy i selekcji materiałów informacyjnych.

Absolwenci kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa są również specjalistami w zakresie pracy z czytelnikiem, obsługi użytkowników bibliotek i udzielania informacji. Posiadają umiejętności komunikacyjne, doradztwo informacyjne oraz organizację różnorodnych form działalności bibliotecznej, takich jak wystawy, spotkania autorskie czy warsztaty.

Ważnym elementem sylwetki absolwenta jest także umiejętność pracy w zespole oraz znajomość nowoczesnych narzędzi i technologii informacyjnych, które umożliwiają efektywne zarządzanie zasobami informacyjnymi oraz udostępnianie ich w formie cyfrowej. Absolwenci posiadają także świadomość etyczną i prawną związane z pracą w obszarze informacji naukowej i bibliotecznej.

Dzięki szerokiemu zakresowi wiedzy i umiejętności, absolwenci kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa mają możliwość znalezienia zatrudnienia w różnych sektorach, takich jak biblioteki publiczne, biblioteki szkolne, biblioteki akademickie, instytucje kultury, redakcje wydawnicze, centra informacyjne oraz firmy specjalizujące się w zarządzaniu informacją.

Opłaty, dokumenty i informacje

 • Dowód tożsamości – do wglądu
 • Formularz zgłoszeniowy do pobrania w Biurze Rekrutacji
 • Oświadczenie RODO
 • Dyplom ukończenia studiów (II stopnia)
 • Dokument potwierdzający przygotowanie pedagogiczne
 • Potwierdzenie wpłaty 700 zł (na poczet pierwszej raty)
 • Jeżeli jesteś zarejestrowany w Powiatowym Urzędzie Pracy i chciałbyś zwiększyć swoje szanse na rynku pracy, istnieje możliwość sfinansowania studiów podyplomowych przez Twój PUP.
 • Infolinia czynna do 18:00.
 • Zastrzegamy prawo do zmiany terminu organizacji, inauguracji kierunku i pierwszych zajęć.

Zapisz się online!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00

Polecane przez słuchaczy

Generic selectors
Tylko dokładne dopasowania
Szukaj w tytule
Szukaj w treści
Post Type Selectors

Formularz zapisu

Studia Podyplomowe

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

Zapisz się na studia!

Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Kwota po rabacie:  
0.00
Skip to content